Klassinen musiikki

Soittamista, laulamista ja muita musiikillisia perustaitoja opiskellaan musiikin perusopetuksessa, jonne oppilaat valitaan pääsykokeen kautta.Musiikin perusopetukseen voi hieman soittimesta riippuen pyrkiä jo alle kouluikäisenä.

Musiikin perusopetus jakautuu musiikin perustasoon ja sen jatkona olevaan musiikkiopistotasoon. Musiikin perustason opetus on tarkoitettu pääasiallisesti lapsille ja nuorille, mutta myös aikuisia voidaan ottaa oppilaaksi. Opetusta annetaan klassisessa ja rytmimusiikissa. Tavoitteena on luoda jokaiselle oppilaalle hyvä musiikkisuhde ja antaa valmiuksia sekä musiikin elinikäiseen harrastamiseen että musiikkialan ammattiopintoihin.

Musiikin perutason opinnot ovat tavoitteellisia ja tasolta toiselle eteneviä.  Soiton- tai laulunopiskelun lisäksi opintoihin sisältyy eri vaiheissa myös yhteismusisointia ja musiikin perusteita.

Musiikin perustasolla oppilas

  •     oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja
  •     oppii lukemaan, kirjoittamaan ja kuuntelemaan musiikkia
  •     kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan


Musiikin perusopetukseen haetaan vuosittain maaliskuussa ja oppilaat valitaan keväisin pidettävissä pääsykokeissa, joissa pyritään selvittämään pyrkijän edellytykset tavoitteelliseen musiikinopiskeluun. Pääsykokeeseen sisältyy musikaalisuustesti, laulunäyte ja soittonäyte, mikäli soitinopintoja on jo takana. Lisäksi arvioidaan halutun soittimen soveltuvuus oppilaalle.
 

Hakeminen

Lisätietoa hakemisesta osoitteessa: www.kuopionkonservatorio.fi/hakeminen