Musiikkiopinnot

Hakeminen musiikkiopintoihin |  Lukukausimaksut  | Lukuvuoden aikataulu
Oppilaiden lomakkeet  | Tapahtumat| Jatkoilmoittautuminen

 

Musiikin varhaisiän opinnot

Musiikin varhaisiän opintojen tehtävänä on antaa monipuolista ja tavoitteellista musiikkikasvatusta. Opinnot jakautuvat musiikkileikkikouluopetukseen (0–6-vuotiaat) ja musiikin valmentavaan opetukseen (5–10-vuotiaat). Musiikin varhaisiän opintoja on tarjolla Kuopion lisäksi Juankosken, Lapinlahden, Nilsiän, Siilinjärven ja Suonenjoen toimipisteissä.

 

Musiikin perus- ja opistotason opinnot

Soittamista, laulamista ja muita musiikillisia perustaitoja opiskellaan musiikin perusopetuksessa, jonne oppilaat valitaan pääsykokeen kautta. Musiikin perustason opinnot ovat tavoitteellisia ja tasolta toiselle eteneviä (opetussuunnitelma).  Soiton- tai laulunopiskelun lisäksi opintoihin sisältyy eri vaiheissa myös yhteismusisointia ja musiikin perusteita. Musiikin perusopetus jakautuu musiikin perustasoon ja sen jatkona olevaan musiikkiopistotasoon.

   perusopetus klassinen  perusopetus rytmi