Taiteen perusopetus jatkuu lähiopetuksessa

Taiteen perusopetus jatkuu opetussuunnitelman mukaisesti lähiopetuksessa, huomioiden kuitenkin tartuntatautitilanteen jatkumisen ja siihen liittyvät viranomaisten ohjeet ja suositukset.

Oppilaita ja huoltajia sekä opiskelijoita informoidaan pääsääntöisesti Wilman kautta.

Yleisiä ohjeita päivitetään myös oppilaitoksen nettisivulle https://www.kuopionkonservatorio.fi/ajankohtaista-koronaviruksesta/

 


Koronaviruksen leviämistä ennaltaehkäisevät toimenpiteet Kuopion konservatorion lähiopetuksessa

 1. Jokaisen tulee huolehtia hyvästä hygieniasta ja välttää turhia lähikontakteja.
  • kädet pestään (20 sekunnin ajan) ennen ja jälkeen oppitunnin
  • opettajilla on lisäksi käsidesiä opetustiloissa
  • siivousta oppilaitoksen tiloissa on tehostettu
 1. Opetukseen voi osallistua vain täysin terveenä.

Oppitunnille tai oppilaitoksen tiloihin ei saa tulla sairaana, ei edes oireisena.

 1. Työtapoja ja pedagogisia ratkaisuja valittaessa pyritään minimoimaan lähikontaktit huolehtimalla turvaetäisyyksistä ja välttämällä tarpeettomia lähikontakteja.

Emme kuitenkaan voi taata esimerkiksi ryhmäopetuksessa, että oppitunnin aikana täysin vältyttäisiin lähikontakteilta tai että voisimme säilyttää turvavälit koko opetuksen ajan.

 1. Erityisesti riskiryhmiin kuuluvien tulee välttää lähikontakteja, eikä lähiopetukseen osallistumista voi suositella. Riskiryhmiin kuuluvia oppilaita pyydetään olemaan yhteydessä omaan opettajaan/rehtoriin, että voidaan pohtia mahdollisuuksia järjestää opetus muulla tavoin.
 2. Varhaisiän opetuksessa lapsi-vanhempi-ryhmiin voi osallistua vain yksi vanhempi lapsen kanssa.
 3. Tarpeetonta oleskelua oppilaitoksen tiloissa, odotustiloissa tulee välttää.
 4. Opetushallitukselta tulleen ohjeistuksen mukaan taiteen perusopetusta voidaan antaa osaksi tai tarvittaessa kokonaan lähiopetusta korvaavilla tavoilla kuten etäopetuksena.

Kuopion konservatorio aloittaa lukuvuoden lähiopetuksessa. Seuraamme eri viranomaisten tiedotteita ja reagoimme tarvittaessa niihin mm. muuttuvilla opetusjärjestelyillä. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan oppilaille, huoltajille ja opiskelijoille.

 1. Tarkentavia instrumenttiopetukseen tai ryhmäopetukseen liittyviä ohjeita antavat opettajat, joko Wilman kautta tai oppitunnin yhteydessä.

Oppilaitoksen opetusjärjestelyissä otetaan huomioon tartuntatautitilanteen jatkuminen ja ajantasaiset viranomaisten ohjeet.


For more English information about latest Covid19 updates can be found at THL.fi website.

Coronavirus COVID-19 – Latest Updates

Konservatorion opetuksen järjestäminen alkaen 1.8.2020

Kuopion konservatorion opetus jatkuu opetussuunnitelman mukaisesti 1.8.2020 alkaen.

Oppilaitoksen opetusjärjestelyissä otetaan huomioon tartuntatautitilanteen jatkuminen ja ajantasaiset viranomaisten ohjeet.  

Oppilaita ja heidän huoltajiaan informoidaan ja ohjeistetaan lukuvuoden 2020-2021 opetuksen käytännön järjestelyissä Wilma-viestien kautta. Henkilökuntaa informoidaan pääsääntöisesti sähköpostin välityksellä ja seuraamme tarkasti valtakunnallisia ohjeita sekä määräyksiä ja tarvittaessa reagoimme nopeasti, jos tilanne sitä vaatii. 

Konservatorio muistuttaa opiskelijoita, huoltajia, henkilökuntaa kuin vierailijoita pitämään hyvää huolta käsihygieniasta, yskimis-ja aivastamishygieniasta ja turvaväleistä. Pidäthän huolta itsestäsi ja muista, älä tule sairaana konservatorion tiloihin ja noudata viranomaisten ohjeita

Lisätietoa:
 
Opetushallitus, Taiteen perusopetuksen järjestäminen 1.8.2020 alkaen

THL:n ajankohtaista koronaviruksesta