Leirituet

Leirituki kesälle 2018

Kuopion konservatoriolla on stipendirahasto, johon kertyy varoja esimerkiksi luottamushenkilöiden kokouspalkkioista ja konservatorion naistoimikunnan lahjoituksista. Stipendirahaston varoja voidaan varsinaisten stipendien lisäksi kohdentaa myös konservatorion oppilaiden leiritukiin (esim. musiikki- ja tanssileirit sekä -kurssit).

Vuonna 2018 konservatorion oppilaiden leiritukien jakamisessa käytetään opintomenestykseen liittyvää jakoperustetta. Kuopion konservatorio on varannut kesän 2018 leiritukiin 1.500€. Jaettavat leiristipendit ovat 100 € suuruisia ja niitä jaetaan 15. (Hakeneita oli vuonna 2016 42 ja vuonna 2017 34).
Leiritukea voi hakea 31.5.2018 saakka Kuopion konservatorion kotisivuilla. Hakuaikana tulleet leiritukihakemukset käsitellään 1.6.2018. Päätökset stipendien jakamisesta tekee konservatorion johtoryhmä (tarvittaessa kuullaan hakijan opettajaa). Hakijaa tiedotetaan päätöksestä kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Myönnetty tuki maksetaan sen jälkeen, kun hakija on toimittanut konservatorion kirjanpitoon kuitin maksetusta leirimaksusta sekä tilinumeron, johon tuki maksetaan.

Lisätietoja leirituesta antaa konservatorion hallintopäällikkö Jussi Luomanen (jussi.luomanen@kuopionkonservatorio.fi).

Hae leiritukea