Leirituet

Leirituki kesälle 2017

Kuopion konservatoriolla on stipendirahasto, johon kertyy varoja esimerkiksi luottamushenkilöiden kokouspalkkioista ja konservatorion naistoimikunnan lahjoituksista. Stipendirahaston varoja voidaan varsinaisten stipendien lisäksi kohdentaa myös konservatorion oppilaiden leiritukiin (esim. musiikki- ja tanssileirit sekä -kurssit).

Leiritukiin varattu summa jaettiin aiemmin tasan kaikkien leiritukia hakeneiden kesken. Hakemusten määrä nousi kuitenkin viime vuonna niin suureksi, ettei samaa tasajakoperustetta voida enää käyttää. Vuonna 2017 konservatorion oppilaiden leiritukien jakamisessa käytetään opintomenestykseen liittyvää jakoperustetta. Kuopion konservatorio on varannut kesän 2017 leiritukiin 1.500€. Jaettavat leiristipendit voivat olla esimerkiksi 15 * 100 €.

Leiritukea voi hakea 28.5.2017 saakka Kuopion konservatorion kotisivuilla. Hakuaikana tulleet leiritukihakemukset käsitellään 30.5.2017. Päätökset stipendien jakamisesta tekee konservatorion johtoryhmä (tarvittaessa kuullaan hakijan opettajaa). Hakijaa tiedotetaan päätöksestä kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Myönnetty tuki maksetaan sen jälkeen, kun hakija on toimittanut konservatorion kirjanpitoon kuitin maksetusta leirimaksusta sekä tilinumeron, johon tuki maksetaan.

Lisätietoja leirituesta antaa konservatorion hallintopäällikkö Jussi Luomanen (jussi.luomanen@kuopionkonservatorio.fi).

Hakulomakkeeseen pääset tästä