Leirituet

Ei leiritukien hakua kesälle 2021 korona-tilanteen vuoksi. Hakuun palataan keväällä 2022.

 

Päätös leirituista vuodelle 2020

Ei leiritukien hakua kesälle 2020 korona-tilanteen vuoksi. Hakuun palataan keväällä 2021.

 

Päätös leirituista vuodelle 2019

Koska leiritukihakemuksia oli yhtä monta kuin myönnettäviä leiritukia, voidaan 100 euron leirituki myöntää kaikille sitä hakeneille. Käytännön ohjeet maksamiseen tulevat hakijoille lähiaikoina.

 

Leirituki kesälle 2019

Kuopion konservatoriolla on stipendirahasto, johon kertyy varoja esimerkiksi luottamushenkilöiden kokouspalkkioista ja konservatorion naistoimikunnan lahjoituksista. Stipendirahaston varoja voidaan varsinaisten stipendien lisäksi kohdentaa myös konservatorion oppilaiden leiritukiin (esim. musiikki- ja tanssileirit sekä -kurssit).

Vuonna 2019 konservatorion oppilaiden leiritukien jakamisessa käytetään opintomenestykseen liittyvää jakoperustetta. Kuopion konservatorio on varannut kesän 2019 leiritukiin 2.000 €. Jaettavat leiristipendit ovat 100 € suuruisia ja niitä jaetaan 20. (Hakeneita on ollut kolmena edellisenä vuonna 30, 34 ja 42).

Leiritukea voi hakea 2.6.2019 saakka Kuopion konservatorion kotisivuilla. Hakuaikana tulleet leiritukihakemukset käsitellään 4.6.2019. Päätökset stipendien jakamisesta tekee konservatorion johtoryhmä (tarvittaessa kuullaan hakijan opettajaa). Hakijaa tiedotetaan päätöksestä kesäkuun toisella viikolla. Myönnetty tuki maksetaan sen jälkeen, kun hakija on toimittanut konservatorion kirjanpitoon kuitin maksetusta leirimaksusta sekä tilinumeron, johon tuki maksetaan.

Hae leiritukea