Musiikkialan ammatillinen perustutkinto
Muusikko ja Musiikkiteknologi

Haaveissa musiikkialan ammatti? Kuopion konservatoriossa voit opiskella musiikkialan ammatillisessa koulutuksessa joko muusikoksi tai musiikkiteknologiksi. Kuopion konservatorion musiikkialan ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua joko jatkuvassa haussa tai kevään yhteishaun aikana.

HAKUINFO

 

 


Musiikkialan perustutkinto | Muusikko

muusikko

Haluatko musiikkialalle?

Haluatko panostaa kokonaisvaltaisesti musiikinopiskeluun peruskoulun tai lukion jälkeen? Kuopion konservatoriossa voi suorittaa musiikkialan ammatillisen perustutkinnon (muusikko), jossa suuntaudutaan joko klassiseen tai rytmimusiikkiin.

 

Koulutus on toisen asteen koulutusta ja koulutukseen hakeutuvalla tulee olla

 • vähintään peruskoulun oppimäärä suoritettu
 • musiikkiopiston perustason oppimäärä suoritettu tai vastaavat tiedot ja taidot hallinnassa
 • vahva musiikillinen harrastuspohja (soitto- tai laulutaito ja musiikin luku- ja kirjoitustaito)

Koulutukseen voi myös hakeutua opiskelemaan lukion jälkeen, tai vaikka olisit jo tehnyt toisen asteen tai korkea-asteen tutkinnon.

Tutkinto antaa ammatilliset perusvalmiudet ja yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

 

Tutkinto (180 osp / 2-3 vuotta) koostuu seuraavista tutkinnon osista

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp:

 • Työtehtävän suunnittelu 10 osp
 • Musiikkiohjelmiston valmistaminen 30 osp
 • Muusikkona toimiminen 55 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat 50 osp

Yhteiset tutkinnon osat (lukio-opinnot) 35 osp

Voit myös suorittaa lukio- ja/tai ylioppilastutkinnon (kaksois-/kolmoistutkinto) ammatillisten opintojen rinnalla jolloin opiskeluaikaa voidaan tarvittaessa pidentää vuodella.

Keskeinen osa koulutustamme ovat valtakunnan huippumuusikkojen vuosittain vetämät klassisen musiikin kamarimusiikki- ja mestarikurssit sekä rytmimusiikin workshopit. Opiskelijat esiintyvät vuosittain myös Talvikamari– ja  Liekeissä!-festivaaleilla.

 


Musiikkialan perustutkinto | Musiikkiteknologi

teknologia

Kuopion konservatoriossa alkoi syksyllä 2016 musiikkialan perustutkintoon johtava musiikkiteknologi-koulutus.

Koulutus järjestetään Kotkankalliolla Yle:n radiotalon studiotiloissa, läheisessä yhteistyössä Kuopion konservatorion muusikko- ja Savonia-ammattikorkeakoulun musiikkipedagogi-opiskelijoiden kanssa. Varsinaisten musiikkiteknologian opintojen (studiotyöskentely, esitystilanteen äänentoisto, musiikkiohjelmistot ym.) ohella opintoihin kuuluu myös instrumentti- ja yhtyesoiton opintoja. Opiskelijalla on mahdollisuus syventää tietämystään musiikista myös vapaavalintaisilla opintojaksoilla, esim. notaatio, sävellys, sovitus, transkriptio, rytmiikka jne.

 

Tutkinto (180 osp/ 2-3 vuotta) koostuu seuraavista tutkinnon osista

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp:

 • Työtehtävän suunnittelu 10 osp
 • Studiotyöskentely ja äänentoisto 55 osp
 • Musiikkiohjelmiston valmistaminen ja toimiminen muusikkona 30 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat 50 osp

Yhteiset tutkinnon osat (lukio-opinnot) 35 osp

Mikäli opiskelija haluaa musiikkialan perustutkinnon lisäksi suorittaa kaksoistutkinnon, joka sisältää myös lukio-opinnot, on opiskeluaika 3 tai 4 lukuvuotta. Koulutus antaa valmiudet opintojen jatkamiseen korkeakouluissa (ns. yleinen korkeakoulukelpoisuus).

Muusikon koulutuksen suorittaneilla opiskeluaika on yksi lukuvuosi.

 

Musiikkiteknologian osaamisalan suorittanut musiikkiteknologi osaa käyttää

 • musiikin tietotekniikan, äänittämisen ja äänentoiston sovelluksia
 • hän osaa omalla erikoistumisalueellaan studiotyöskentelyssä tai äänentoistossa suunnitella, valmistella ja toteuttaa projektin
 • työtehtävässään hän soveltaa musiikin tyylikausien ja –lajien tuntemusta, tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja, lukee musiikillista tekstuuria, analysoi ja hahmottaa musiikin rakenteita, työskentelee työergonomisesti oikein sekä huolehtii työturvallisuudesta ja kuulonsuojelusta

Muusikon tehtävissä toimiessaan musiikkiteknologi

 • harjoittelee uutta ohjelmistoa ja ylläpitää valmistamaansa ohjelmistoa toteuttaen musiikin tyylikausien ja/tai -lajien ominaispiirteitä
 • hän lukee ja kirjoittaa musiikkia ja muokkaa ohjelmistoa esiintymistilanteisiin sopivaksi
 • hän soveltaa soitinten ja soitinryhmien tuntemusta ohjelmiston valmistamisessa ja valmistelussa sekä käyttää hyväkseen musiikin tietotekniikkaa ja musiikkiohjelmistoa
 • esiintyessään hän soittaa/laulaa nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta, esiintyy työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukaisesti sekä toimii vuorovaikutuksessa yleisön ja muiden esittäjien kanssa.

Tarjoamme opiskelijoillemme ainutlaatuisen opiskeluympäristön

Kuopion Musiikkikeskuksella toimivat Kuopion konservatorion lisäksi:

 • Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin yksikkö
 • Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikkö
 • Kuopion kaupunginorkesteri.

Rytmimusiikin tilat ovat Kotkankalliolla YLE:n vanhoissa studiotiloissa yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa.