Miksi hakea Kuopion konservatorioon?

”Mukava ilmapiiri, hyvät ja taitavat opettajat.”

”Opiskelu Kuopion konservatoriossa on ollut mielettömän hienoa. Olen kehittynyt selvästi laulajana, luokkatovereiden kanssa on ihanan helppo tulla toimeen ja tehdä yhteistyötä ja opettajat ovat loistavia työssään.”

”Innostavaa, joustavaa, itsenäistä.”

”Opiskelu on mielekästä, saa edetä omaan tahtiin ja suuntaa annetaan tarpeeksi. Opiskelukavereihin ja opettajiin on ollut helppo tutustua ja opiskelemaan saapuu aina hyvällä tuulella.”

LUE MEILTÄ VALMISTUNEIDEN OPISKELIJOIDEN TARINOITA:

Katja ja Kristian valmistuivat Kuopion konservatoriolta muusikoiksi ja työskentelevät nyt Kuopion kaupunginteatterilla Lue lisää..


MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO, MUUSIKKO

Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla:

 • vähintään peruskoulun oppimäärä suoritettu
 • musiikkiopiston perustason oppimäärä suoritettu tai vastaavat tiedot ja taidot hallinnassa
 • vahva musiikillinen harrastuspohja (soitto- tai laulutaito ja musiikin luku- ja kirjoitustaito)

Voit hakea opiskelemaan myös lukion jälkeen, tai vaikka olisit jo tehnyt toisen asteen tai korkea-asteen tutkinnon. Tutkinto antaa ammatilliset perusvalmiudet ja yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Suuntautumiset: klassinen tai rytmimusiikki

Tutkinto (180 osp / 2-3 vuotta) koostuu seuraavista tutkinnon osista

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp:

 • Työtehtävän suunnittelu 10 osp
 • Musiikkiohjelmiston valmistaminen 30 osp
 • Muusikkona toimiminen 55 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat 50 osp

Yhteiset tutkinnon osat (lukio-opinnot) 35 osp

Voit myös suorittaa lukio- ja/tai ylioppilastutkinnon (kaksois-/kolmoistutkinto) ammatillisten opintojen rinnalla jolloin opiskeluaikaa voidaan tarvittaessa pidentää vuodella.

Keskeinen osa koulutustamme ovat valtakunnan huippumuusikkojen vuosittain vetämät klassisen musiikin kamarimusiikki- ja mestarikurssit sekä rytmimusiikin workshopit. Opiskelijat esiintyvät vuosittain myös Talvikamari– ja  Liekeissä!-festivaaleilla.

Tarkempaa tietoa hakemisesta löytyy Hakuinfo-sivuilta.


MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO, MUSIIKKITEKNOLOGI

Koulutus järjestetään Kotkankalliolla Yle:n radiotalon studiotiloissa, läheisessä yhteistyössä Kuopion konservatorion muusikko- ja Savonia-ammattikorkeakoulun musiikkipedagogi-opiskelijoiden kanssa. Varsinaisten musiikkiteknologian opintojen (studiotyöskentely, esitystilanteen äänentoisto, musiikkiohjelmistot ym.) ohella opintoihin kuuluu myös instrumentti- ja yhtyesoiton opintoja. Opiskelijalla on mahdollisuus syventää tietämystään musiikista myös vapaavalintaisilla opintojaksoilla, esim. notaatio, sävellys, sovitus, transkriptio, rytmiikka jne.

Tutkinto (180 osp/ 2-3 vuotta) koostuu seuraavista tutkinnon osista

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp:

 • Työtehtävän suunnittelu 10 osp
 • Studiotyöskentely ja äänentoisto 55 osp
 • Musiikkiohjelmiston valmistaminen ja toimiminen muusikkona 30 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat 50 osp

Yhteiset tutkinnon osat (lukio-opinnot) 35 osp

Mikäli opiskelija haluaa musiikkialan perustutkinnon lisäksi suorittaa kaksoistutkinnon, joka sisältää myös lukio-opinnot, on opiskeluaika 3 tai 4 lukuvuotta. Koulutus antaa valmiudet opintojen jatkamiseen korkeakouluissa (ns. yleinen korkeakoulukelpoisuus). Muusikon koulutuksen suorittaneilla opiskeluaika on yksi lukuvuosi.

Musiikkiteknologian osaamisalan suorittanut musiikkiteknologi osaa käyttää

 • musiikin tietotekniikan, äänittämisen ja äänentoiston sovelluksia
 • hän osaa omalla erikoistumisalueellaan studiotyöskentelyssä tai äänentoistossa suunnitella, valmistella ja toteuttaa projektin
 • työtehtävässään hän soveltaa musiikin tyylikausien ja –lajien tuntemusta, tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja, lukee musiikillista tekstuuria, analysoi ja hahmottaa musiikin rakenteita, työskentelee työergonomisesti oikein sekä huolehtii työturvallisuudesta ja kuulonsuojelusta

Muusikon tehtävissä toimiessaan musiikkiteknologi

 • harjoittelee uutta ohjelmistoa ja ylläpitää valmistamaansa ohjelmistoa toteuttaen musiikin tyylikausien ja/tai -lajien ominaispiirteitä
 • hän lukee ja kirjoittaa musiikkia ja muokkaa ohjelmistoa esiintymistilanteisiin sopivaksi
 • hän soveltaa soitinten ja soitinryhmien tuntemusta ohjelmiston valmistamisessa ja valmistelussa sekä käyttää hyväkseen musiikin tietotekniikkaa ja musiikkiohjelmistoa
 • esiintyessään hän soittaa/laulaa nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta, esiintyy työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukaisesti sekä toimii vuorovaikutuksessa yleisön ja muiden esittäjien kanssa.

Tarkempaa tietoa hakemisesta löytyy Hakuinfo-sivuilta.

 


Tarjoamme opiskelijoillemme ainutlaatuisen opiskeluympäristön

Kuopion Musiikkikeskuksella toimivat Kuopion konservatorion lisäksi:

 • Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin yksikkö
 • Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikkö
 • Kuopion kaupunginorkesteri

Rytmimusiikin tilat ovat Kotkankalliolla YLE:n vanhoissa studiotiloissa yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa.