HAKU KUOPION KONSERVATORION Musiikkialan ammatilliseen perustutkintoon (180 osp)
Musiikin osaamisala / Muusikko

Kuopion konservatorion järjestämään toisen asteen ammatilliseen koulutukseen hakijoilta vaaditaan edeltävinä opintoina peruskoulun oppimäärä sekä musiikin perustason oppimäärää vastaavat musiikilliset valmiudet. Toisen asteen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ovat myös hakukelpoisia muusikon koulutukseen.

Hakeminen

20.2.-13.3.2018

Peruskoulu- ja lukiopohjaiset hakijat

Haetaan sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi 

LISÄKSI JOKAISEN HAKIJAN TULEE TÄYTTÄÄ SÄHKÖISESTI LISÄTIETOLOMAKE (hakulomake), jolle pääset alla olevalla painikkeella.
Lomake on auki 20.2.-13.3.2018 ja tulee täyttää 13.3.2018 klo 15 mennessä.

Toisen asteen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneet hakijat

Toisen asteen tai korkea-asteen tutkinnon jo suorittaneet hakijat eivät hae sähköisessä yhteishaussa. Hakijat täyttävät sähköisesti lisätietolomakkeen (hakulomake), jolle pääset alla olevalla painikkeella.
Lomake on auki 20.2.-13.3.2018 ja tulee täyttää 13.3.2018 klo 15 mennessä.

Opiskelijaksi hyväksytyille ilmoitetaan valinnasta aikaisintaan 14.6.2018 oppilaitoksen omalla kirjeellä.

Valintakoe/muusikko

Valintakokeiden aikataulu

Yksipäiväiset valintakokeet pidetään 2.-4.5.2018. Kutsu valintakokeisiin lähetetään lisätietolomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen 9.4.2018 alkaen.  

Valintakokeeseen sisältyy pääaineesta riippuen soitto- tai laulunäyte, kaikille säveltapailun ja musiikin hahmotuksen kokeet sekä haastattelu.

Valintakokeen pisteet jakautuvat seuraavasti:

Klassinen musiikki · solistinen koe max 60 · säveltapailu max 15 · musiikin teoria max 15 · haastattelu max 10

Rytmimusiikki · solistinen koe max 60 · säveltapailu max 10 · musiikin teoria/musiikinhahmotus max 10 · haastattelu max 20

Yhteensä max 100 pistettä

Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 65, jonka alittavia hakijoita ei huomioida opiskelijavalinnassa.

 

Säestysnuotit

Valintakokeessa esitettävien sävellysten säestysnuotit lähetetään oppilaitokselle 13.3.2018 mennessä. Jokaiselle nuottilehdelle merkitään hakijan nimi ja instrumentti.

Klassiseen musiikkiin hakevat lähettävät nuotit joko pdf-muodossa sähköpostilla osoitteeseen: opintosihteeri.ammatillinen@kuopionkonservatorio.fi tai postitse osoitteeseen: Kuopion konservatorio, Ammatillinen koulutus, Puistokatu 29, 70110 Kuopio.

Rytmimusiikkiin hakevat lähettävät nuotit ensisijaisesti pdf-muodossa sähköpostilla osoitteeseen: rytmimusiikki@kuopionkonservatorio.fi tai postitse osoitteeseen: Kuopion konservatorio, Ammatillinen koulutus, Kotkankallionkatu 12, 70600 Kuopio. Rytmimusiikin laulunuotit tulee olla transponoituna hakijan haluamaan sävellajiin.

Valintakokeen sisältö

Muusikon koulutukseen pyrkiviltä testataan valintakokeessa seuraavat valmiudet:
1. Pääinstrumentin koe + haastattelu
· kaksi erityylistä valmisteltua ja ulkoa esitettävää kappaletta
· prima vista
2. Musiikillisten valmiuksien koe
Klassinen musiikki:
· säveltapailun koe (melodiadiktaatti, kadenssikuuntelu, prima vista -laulu)
· musiikinteorian koe (sävellajit, intervallit, sointuanalyysi)
Rytmimusiikki:
· musiikin hahmottaminen
· korvakuulolta soitto
· improvisaatiotehtävä

Instrumenttikohtaiset valintakoevaatimukset / Klassinen musiikki

Pääinstrumentin kokeessa esitettävien sävellysten tulee olla vähintään tasosuoritus 3 (pk 3/3) ohjelmiston tasoisia, ja ne esitetään ulkoa. Kokeeseen sisältyy prima vista -tehtävä. Säestykselliset tehtävät esitetään säestäjän kanssa. Pyrkijä voi tuoda valintakokeeseen oman säestäjänsä tai käyttää konservatorion säestäjää.
Piano
· Kaksi erityylistä sävellystä
Jousisoittimet
· Kaksi erityylistä sävellystä
· Yksi vapaavalintainen 3-oktaavinen asteikko murtosointuineen (SML perustaso 3)
Puhaltimet, lyömäsoittimet, harmonikka, kitara, kantele
· Kaksi erityylistä sävellystä
Laulu
· Kaksi erityylistä laulua, joista toinen saksankielinen

Instrumenttikohtaiset valintakoevaatimukset / Rytmimusiikki

Pääinstrumentin soittonäyte:
Kaksi vapaavalintaista kappaletta, joista toinen on yleisesti tunnettu pop/rockkappale tai jazzstandardi. Molemmat kappaleet esitetään ulkoa. Konservatorion bändi säestää valintakokeessa, mutta voit halutessasi käyttää myös taustanauhaa. Valintakoe sisältää myös prima vista-, korvakuulo- ja improvisointitehtäviä.

Valintakoeopas 2018

 

HAKU KUOPION KONSERVATORION Musiikkialan ammatilliseen perustutkintoon (180 osp)
Musiikin osaamisala / Musiikkiteknologi

Kuopion konservatoriossa alkoi syksyllä 2016 musiikkialan perustutkintoon johtava musiikkiteknologi-koulutus.

Koulutus järjestetään Kotkankalliolla Yle:n radiotalon studiotiloissa, läheisessä yhteistyössä Kuopion konservatorion muusikko-ja Savonia-ammattikorkeakoulun musiikkipedagogi-opiskelijoiden kanssa. Varsinaisten musiikkiteknologian opintojen (studiotyöskentely, esitystilanteen äänentoisto, musiikkiohjelmistot ym.) ohella opintoihin kuuluu myös instrumentti- ja yhtyesoiton opintoja. Opiskelijalla on mahdollisuus syventää tietämystään musiikista myös vapaavalintaisilla opintojaksoilla, esim. notaatio, sävellys, sovitus, transkriptio, rytmiikka jne.

Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä ja ohjeellinen kesto 2-3 lukuvuotta pohjakoulutuksesta riippuen. Mikäli opiskelija haluaa musiikkialan perustutkinnon lisäksi suorittaa kaksoistutkinnon, joka sisältää myös lukio-opinnot, on opiskeluaika 3 tai 4 lukuvuotta. Koulutus antaa valmiudet opintojen jatkamiseen korkeakouluissa (ns. yleinen korkeakoulukelpoisuus).

Muusikon koulutuksen suorittaneilla opiskeluaika on yksi lukuvuosi.

Hakeminen

20.2.-13.3.2018

Peruskoulu- ja lukiopohjaiset hakijat

Haetaan sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi 

LISÄKSI JOKAISEN HAKIJAN TULEE TÄYTTÄÄ SÄHKÖISESTI LISÄTIETOLOMAKE (hakulomake), jolle pääset alla olevalla painikkeella.
Lomake on auki 20.2.-13.3.2018 ja tulee täyttää 13.3.2018 klo 15 mennessä.

Toisen asteen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneet hakijat

Toisen asteen tai korkea-asteen tutkinnon jo suorittaneet hakijat eivät hae sähköisessä yhteishaussa. Hakijat täyttävät sähköisesti lisätietolomakkeen (hakulomake), jolle pääset alla olevalla painikkeella.
Lomake on auki 20.2.-13.3.2018 ja tulee täyttää 13.3.2018 klo 15 mennessä.

Hakijalta edellytetään harrastuneisuutta musiikin parissa, laulun tai jonkin instrumentin perushallintaa, tietämystä musiikin teoriasta sekä perustietoja/-kokemusta musiikkilaitteistoista ja musiikkiohjelmistoista.

Opiskelijaksi hyväksytyille ilmoitetaan valinnasta aikaisintaan 14.6.2018 oppilaitoksen omalla kirjeellä.

Ennakkotehtävä

Lisätietolomakkeen lisäksi lähetetään 13.3. mennessä:

  1. vapaamuotoinen kirjoitelma kokemuksistasi musiikin parissa sähköisesti osoitteeseen musiikkiteknologia@kuopionkonservatorio.fi 
  2. näyte-cd, joka sisältää esimerkkejä musiikillisista tuotannoista, joissa olet ollut mukana osoitteeseen: Kuopion konservatorio, Ammatillinen koulutus, Kotkankallionkatu 12, 70600 Kuopio.

Liitä mukaan selvitys omasta osuudestasi näytteissä: Onko kyseessä oma kappale, pelimusiikkia, mitä ohjelmia olet käyttänyt, oletko mukana miksaajana, sovittajana, soitatko jotain instrumenttia jne.

Valintakoe

Ennakkotehtävän perusteella valitulle hakijoille lähetetään kutsu 2.-4.5.2018 pidettävään yksipäiväiseen valintakokeeseen. Kutsu valintakokeisiin lähetetään lisätietolomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen 9.4.2018 alkaen.

Koe sisältää instrumenttitaitoihin ja musiikin hahmottamiseen liittyviä tehtäviä sekä haastattelun.
Valintakokeen pisteet jakautuvat seuraavasti:

  • musiikillisten valmiuksien koe max 40 pistettä
  • haastattelu max 60 pistettä

Valintakoeopas 2018