Tärkeää tietoa valintakokeista 2020!

Vallitsevasta tilanteesta johtuen Kuopion konservatorion ammatillisen koulutuksen valintakoe järjestetään 27.-29.4.2020 Microsoft Teams -ympäristössä. Valintakokeeseen osallistutaan nettiyhteyden välityksellä, ja siinä testataan samoja tietoja ja taitoja kuin tavallisessa valintakokeessa. Valmistaudu valintakokeen musiikillisiin testeihin Kuopion Konservatorion nettisivuilta löytyvän hakuinfon mukaisesti. Hakijoille on lähetetty tarkempia tietoja valintakoekutsun mukana.

HUOM! Rytmimusiikin valintakoekappaleiden nuoteista tietoa valintakoekutsussa lähetetyssä osoitelinkissä!

 

Haku musiikkialan ammatilliseen perustutkintoon (180 osp)

Musiikin osaamisala / Muusikko, klassinen musiikki

Musiikin osaamisala / Muusikko, rytmimusiikki

Musiikin osaamisala / Musiikkiteknologi

Kuopion konservatorion järjestämään toisen asteen ammatilliseen koulutukseen hakijoilta vaaditaan edeltävinä opintoina peruskoulun oppimäärä sekä musiikin perustason oppimäärää vastaavat musiikilliset valmiudet. Toisen asteen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ovat myös hakukelpoisia muusikon koulutukseen.

HAE YHTEISHAUSSA 18.2.-10.3.2020

 

PERUSKOULU- JA LUKIOPOHJAISET HAKIJAT

Haetaan sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi 

Lisäksi jokaisen hakijan tulee täyttää sähköisesti lisätietolomake (hakulomake), jolle pääset alla olevalla painikkeella. Lomake on auki hakuaikana 18.2.-10.3.2020 ja tulee täyttää 10.3.2020 klo 15 mennessä.

 

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON TAI KORKEA-ASTEEN TUTKINNON SUORITTANEET HAKIJAT

Ammatillisen perustutkinnon tai korkea-asteen tutkinnon jo suorittaneet hakijat eivät hae sähköisessä yhteishaussa. Hakijat täyttävät sähköisesti lisätietolomakkeen (hakulomake), jolle pääset alla olevalla painikkeella. Lomake on auki 18.2.-10.3.2020 ja tulee täyttää 10.3.2020 klo 15 mennessä.

 

Opiskelijaksi hyväksytyille ilmoitetaan valinnasta aikaisintaan 11.6.2020 oppilaitoksen omalla kirjeellä.

Musiikin osaamisala / Muusikko, klassinen musiikki

Yksipäiväiset valintakokeet pidetään Kuopion Musiikkikeskuksella 27.-29.4.2020. Valintakoepäivät jaetaan soitinryhmittäin. Kaikille hakukelpoisille ja lisätietolomakkeen täyttäneille hakijoille lähetetään valintakoekutsu hakijan ilmoittamaan osoitteeseen 31.3.2020 alkaen. Valintakoekutsu sisältää henkilökohtaisen valintakoeaikataulun.

Valintakoe muodostuu instrumenttitaitojen ja musiikin hahmotustaitojen näytöistä sekä haastattelusta. Klassiseen musiikkiin hakijoilta kartoitetaan kartoitetaan osaamista ja soveltuvuutta musiikkialalle.

 

Valintakokeen osa-alueet ja pisteet (enintään 100 pistettä):  

 

Pääinstrumentin koe (60 pistettä)

 • kaksi erityylistä valmisteltua ja ulkoa esitettävää kappaletta 
 • prima vista 
 • mahdollisuus muun musiikillisen harrastuneisuuden esittämiseen

Säveltapailun koe (15 pistettä)

 • melodiadiktaatti, kadenssikuuntelu, primavista-laulu 

Musiikinteorian koe (15 pistettä)

 • musiikinteorian koesävellajit, intervallit, sointuanalyysi

Haastattelu (10 pistettä) 

Haastatteluun voi valmistautua pohtimalla omia tavoitteita ammattimuusikkona ja tavoitteiden vaatimaa työtä.

Instrumenttikohtaiset valintakoevaatimukset

Pääinstrumentin kokeessa esitettävien sävellysten tulee olla mielellään vähintään musiikkioppilaitosten tasosuoritus 3 ohjelmiston tasoisia, ja ne esitetään ulkoa. Kokeeseen sisältyy prima vista -tehtävä. Säestykselliset tehtävät esitetään säestäjän kanssa. Pyrkijä voi tuoda valintakokeeseen oman säestäjänsä tai käyttää konservatorion säestäjää.  

Piano  

Kaksi erityylistä sävellystä 

Jousisoittimet  

Kaksi erityylistä sävellystä 

Yksi vapaavalintainen 3-oktaavinen asteikko murtosointuineen (SML perustaso 3)  

Puhaltimet, lyömäsoittimet, harmonikka, kitara, kantele  

Kaksi erityylistä sävellystä 

Laulu  

Kaksi erityylistä laulua, joista toinen saksankielinen

Säestysnuotit

Klassiseen musiikkiin hakevat lähettävät kopiot valintakokeessa esitettävien sävellysten säestysnuoteista oppilaitokselle 10.3. mennessä. Jokaisella nuottilehdellä tulee mainita hakijan nimi ja instrumentti. Nuotit lähetetään

 • joko PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen: ammatillinen@kuopionkonservatorio.fi
 • tai postitse osoitteeseen: Kuopion konservatorio, Ammatillinen koulutus, Kuopionlahdenkatu 23 C, 70100 Kuopio.

Myöhästyneitä hakemuksia/lisätietolomakkeita ei oteta huomioon ja valintakokeeseen osallistuminen on välttämätöntä.   

Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 65/100, jonka alittavia hakijoita ei huomioida opiskelijavalinnassa.  

 

LATAA VALINTAKOEOPAS

VALINTAKOEPAS

 

 

 

 

 

Lue muusikon (klassinen musiikki) koulutuksesta


 

Musiikin osaamisala / Muusikko, rytmimusiikki

Yksipäiväinen valintakoe pidetään Kuopion konservatorion Kotkankallion toimipisteessä 27.-29.4.2020. Kaikille hakukelpoisille ja lisätietolomakkeen täyttäneille hakijoille lähetetään valintakoekutsu hakijan ilmoittamaan osoitteeseen 31.3.2020 alkaen. Valintakokeessa kartoitetaan hakijan tämänhetkistä osaamista ja soveltuvuutta musiikkialalle.    

Valintakoe koostuu seuraavista osa-alueista:  

Instrumentin hallinta (60/100p)

 • soittonäyte (alla ohjeistus esitettävistä kappaleista)
 • primavistaja kuulonvarainen soitto -tehtävät ja 
 • muun musiikillisen harrastuneisuuden esitteleminen

Musiikin hahmotus (30/100p)

 • musiikin hahmottamisen testi 
 • kirjallinen soveltuvuustesti
 • musiikin omaksumistehtävä
 • säveltapailutesti

Soveltuvuus (10/100p)

 • kirjallinen soveltuvuustesti

Hakija valitsee 20 kappaleen listasta http://bit.ly/lista-paasykoekappaleista kaksi (2) kappaletta pääinstrumentin soittonäytettä varten. Kappaleet esitetään valintakokeessa konservatorion bändin säestyksellä. Linkin kappaleiden nuotteihin saa valintakoekutsun yhteydessä.

Myöhästyneitä hakemuksia/lisätietolomakkeita ei oteta huomioon, valintakokeeseen osallistuminen on välttämätöntä.   

 

LATAA VALINTAKOEOPAS

VALINTAKOEPAS

 

 

 

 

 

Lue muusikon (rytmimusiikki) koulutuksesta

Lisätietoa hakemisesta: opintosihteeri.ammattillinen@kuopionkonservatorio.fi


 

Musiikin osaamisala / Musiikkiteknologi

Lisätietolomakkeen lisäksi palautetaan ennakkotehtävät sähköisesti 10.3.2020 klo 15.00 mennessä osoitteessa http://bit.ly/ennakkotehtavat-musiikkiteknologia .
Tehtävät palautetaan zip-tiedostoksi pakattuna kansiona, joka nimetään hakijan omalla nimellä. Pakatun tiedoston koko voi olla enintään 2 Gt.

Ennakkotehtävä

 1. vapaamuotoinen kirjoitelma kokemuksistasi musiikin ja musiikkiteknologian parissa 
 2. näytteitä/ esimerkkejä musiikillisista tuotannoista, joissa olet ollut mukana

Näytteet voivat olla esim.: 

 • tiedostoja musiikkiohjelmista (Logic, Cubase, Ableton Live, Reaper…)
 • tiedostoja valmiista kappaleista/ projekteista (wav, aif, mp3 jne.)
 • linkkejä sähköisiin julkaisuihin (Spotify, Soundcloud, YouTube…)
 • muuta materiaalia

Liitä näytteiden mukaan selvitys omasta osuudestasi: Onko kyseessä oma kappale, pelimusiikkia, mitä ohjelmia olet käyttänyt, oletko mukana miksaajana, sovittajana, soitatko instrumenttia jne.

Ennakkotehtävän perusteella valituille hakijoille lähetetään kutsu valintakokeeseen, joka pidetään 29.4.2020 Kuopion konservatorion Kotkankallion toimipisteessä. Kutsu lähetetään lisätietolomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen 1.4.2020 alkaen.

Valintakoe sisältää musiikkiteknologiaan, instrumenttitaitoihin ja musiikin hahmottamiseen liittyviä tehtäväviä sekä soveltuvuustestin. 

Valintakokeen pisteet jakautuvat seuraavasti

 • haastattelu ja teknisten valmiuksien testi (60/100p) 
 • musiikilliset valmiudet (30/100p)
 • soveltuvuus (10/100p) 

 

LATAA VALINTAKOEOPAS

VALINTAKOEPAS

 

 

 

 

 

Lue musiikkiteknologin koulutuksesta


 

 

Voit hakea Kuopion konservatorion musiikkialan ammatilliseen koulutukseen joko jatkuvassa haussa tai keväisin yhteishaun aikana.

Lisätiedot hakuajan ulopuolella: Musiikin osaamisala / klassinen musiikki, sähköpostitse pekka.nyyssonen@kuopionkonservatorio.fi tai puhelimitse 050 567 3393, Musiikin osaamisala / rytmimusiikki ja Musiikkiteknologian osaamisala, sähköpostitse petteri.pyyny@kuopionkonservatorio.fi.