HAKU KUOPION KONSERVATORION Musiikkialan ammatilliseen perustutkintoon (180 osp)
Musiikin osaamisala / Muusikko

Kuopion konservatorion järjestämään toisen asteen ammatilliseen koulutukseen hakijoilta vaaditaan edeltävinä opintoina peruskoulun oppimäärä sekä musiikin perustason oppimäärää vastaavat musiikilliset valmiudet. Toisen asteen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ovat myös hakukelpoisia muusikon koulutukseen.

Hakeminen

21.2. – 14.3.2017

Peruskoulu- ja lukiopohjaiset hakijat

Haetaan sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi 

LISÄKSI JOKAISEN HAKIJAN TULEE TÄYTTÄÄ SÄHKÖISESTI LISÄTIETOLOMAKE (hakulomake), jolle pääset alla olevalla painikkeella.
Lomake on auki 21.2.-14.3.2017 ja tulee täyttää 14.3.2017 klo 15 mennessä.

Toisen asteen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneet hakijat

Toisen asteen tai korkea-asteen tutkinnon jo suorittaneet hakijat eivät hae sähköisessä yhteishaussa. Hakijat täyttävät sähköisesti lisätietolomakkeen (hakulomake), jolle pääset alla olevalla painikkeella.
Lomake on auki 21.2.-14.3.2017 ja tulee täyttää 14.3.2017 klo 15 mennessä.

Opiskelijaksi hyväksytyille ilmoitetaan valinnasta aikaisintaan 15.6.2017 oppilaitoksen omalla kirjeellä.

Valintakoe/muusikko

Valintakokeiden aikataulu

Yksipäiväiset valintakokeet pidetään 2.-5.5.2017. Kutsu valintakokeisiin lähetetään lisätietolomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen 20.4. alkaen.  Valintakoe muodostuu instrumenttitaitojen ja musiikin hahmotustaitojen näytöistä sekä haastattelusta.

Säestysnuotit

Valintakokeessa esitettävien sävellysten säestysnuotit lähetetään oppilaitokselle 14.3.2016 mennessä. Jokaiselle nuottilehdelle merkitään hakijan nimi ja instrumentti. Nuotit lähetetään joko pdf-muodossa sähköpostilla osoitteeseen: opintosihteeri.ammatillinen@kuopionkonservatorio.fi tai postitse osoitteeseen: Kuopion konservatorio, Opintosihteeri / Ammatillinen, Kuopionlahdenkatu 23 C, 70100 Kuopio. Rytmimusiikin laulunuotit tulee olla transponoituna hakijan haluamaan sävellajiin.

Valintakokeen sisältö

Muusikon koulutukseen pyrkiviltä testataan valintakokeessa seuraavat valmiudet:
1. Pääinstrumentin koe + haastattelu
· kaksi erityylistä valmisteltua kappaletta
· prima vista
2. Musiikillisten valmiuksien koe
Klassinen musiikki:
· säveltapailun koe (melodiadiktaatti, kadenssikuuntelu, prima vista -laulu)
· musiikinteorian koe (sävellajit, intervallit, sointuanalyysi)
Rytmimusiikki:
· musiikin hahmottaminen
· korvakuulolta soitto
· improvisaatiotehtävä

Instrumenttikohtaiset valintakoevaatimukset / Klassinen musiikki

Pääinstrumentin kokeessa esitettävien sävellysten tulee olla vähintään tasosuoritus 3 (pk 3/3) ohjelmiston tasoisia. Kokeeseen sisältyy prima vista -tehtävä. Säestykselliset tehtävät esitetään säestäjän kanssa. Pyrkijä voi tuoda valintakokeeseen oman säestäjänsä tai käyttää konservatorion säestäjää.
Piano
· Kaksi erityylistä sävellystä
Jousisoittimet
· Kaksi erityylistä sävellystä
· Yksi vapaavalintainen 3-oktaavinen asteikko murtosointuineen (SML perustaso 3)
Puhaltimet, lyömäsoittimet, harmonikka, kitara, kantele
· Kaksi erityylistä sävellystä
Laulu
· Kaksi erityylistä laulua, joista toinen saksankielinen

Instrumenttikohtaiset valintakoevaatimukset / Rytmimusiikki

Pääinstrumentin soittonäyte:
Kaksi vapaavalintaista kappaletta, joista toinen on yleisesti tunnettu pop/rockkappale
tai jazzstandardi. Konservatorion bändi säestää valintakokeessa, mutta voit halutessasi käyttää myös taustanauhaa. Valintakoe sisältää myös prima vista-, korvakuulo- ja improvisointitehtäviä.

Valintakoeopas

 

HAKU KUOPION KONSERVATORION Musiikkialan ammatilliseen perustutkintoon (180 osp)
Musiikin osaamisala /Musiikkiteknologi

Kuopion konservatoriossa alkoi syksyllä 2016 musiikkialan perustutkintoon johtava musiikkiteknologi-koulutus.

Koulutus järjestetään Kotkankalliolla Yle:n radiotalon studiotiloissa, läheisessä yhteistyössä Kuopion konservatorion muusikko-ja Savonia-ammattikorkeakoulun musiikkipedagogi-opiskelijoiden kanssa. Varsinaisten musiikkiteknologian opintojen (studiotyöskentely, esitystilanteen äänentoisto, musiikkiohjelmistot ym.) ohella opintoihin kuuluu myös instrumentti- ja yhtyesoiton opintoja. Opiskelijalla on mahdollisuus syventää tietämystään musiikista myös vapaavalintaisilla opintojaksoilla, esim. notaatio, sävellys, sovitus, transkriptio, rytmiikka jne.

Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä ja ohjeellinen kesto 2-3 lukuvuotta pohjakoulutuksesta riippuen. Mikäli opiskelija haluaa musiikkialan perustutkinnon lisäksi suorittaa kaksoistutkinnon, joka sisältää myös lukio-opinnot, on opiskeluaika 3 tai 4 lukuvuotta. Koulutus antaa valmiudet opintojen jatkamiseen korkeakouluissa (ns. yleinen korkeakoulukelpoisuus).

Muusikon koulutuksen suorittaneilla opiskeluaika on yksi lukuvuosi.

Hakeminen

21.2. – 14.3.2017

Peruskoulu- ja lukiopohjaiset hakijat

Haetaan sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi 

LISÄKSI JOKAISEN HAKIJAN TULEE TÄYTTÄÄ SÄHKÖISESTI LISÄTIETOLOMAKE (hakulomake), jolle pääset alla olevalla painikkeella.
Lomake on auki 21.2.-14.3.2017 ja tulee täyttää 14.3.2017 klo 15 mennessä.

Toisen asteen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneet hakijat

Toisen asteen tai korkea-asteen tutkinnon jo suorittaneet hakijat eivät hae sähköisessä yhteishaussa. Hakijat täyttävät sähköisesti lisätietolomakkeen (hakulomake), jolle pääset alla olevalla painikkeella.
Lomake on auki 21.2.-14.3.2017 ja tulee täyttää 14.3.2017 klo 15 mennessä.

Hakijalta edellytetään harrastuneisuutta musiikin parissa, laulun tai jonkin instrumentin perushallintaa, tietämystä musiikin teoriasta sekä perustietoja/-kokemusta musiikkilaitteistoista ja musiikkiohjelmistoista.

Opiskelijaksi hyväksytyille ilmoitetaan valinnasta aikaisintaan 15.6.2017 oppilaitoksen omalla kirjeellä.

Ennakkotehtävä

Lisätietolomakkeen lisäksi lähetetään 14.3. mennessä:

  1. vapaamuotoinen kirjoitelma kokemuksistasi musiikin parissa sähköisesti osoitteeseen musiikkiteknologia@kuopionkonservatorio.fi 
  2. näyte-cd, joka sisältää esimerkkejä musiikillisista tuotannoista, joissa olet ollut mukana osoitteeseen Kuopion konservatorio, Ammatillinen opintosihteeri, Kuopionlahdenkatu 23 C, 70100 Kuopio

Liitä mukaan selvitys omasta osuudestasi näytteissä: Onko kyseessä oma kappale, pelimusiikkia, mitä ohjelmia olet käyttänyt, oletko mukana miksaajana, sovittajana, soitatko jotain instrumenttia jne.

Valintakoe

Ennakkotehtävän perusteella valitulle hakijoille lähetetään kutsu valintakokeeseen 2.-5.5.2017 pidettävään yksipäiväiseen valintakokeeseen.

Koe sisältää haastattelun ja vapaamuotoisen soittonäytteen yhdellä tai useammalla instrumentilla.

Valintakoeopas