Muusikko, klassinen musiikki

Koulutuksen sisältö

Kuopiossa voit opiskella musiikkia ainutlaatuisessa toimintaympäristössä. Kuopion konservatorion klassisen musiikin ammatillinen koulutus tapahtuu Kuopion Musiikkikeskuksen avarissa tiloissa. Musiikkikeskuksella toimii myös Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin yksikkö, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikkö sekä Kuopion kaupunginorkesteri. Usean eri toimijan välinen yhteistyö mahdollistaa monet erilaiset hankkeet ja toiminnat, kuten kamarimusiikki- ja orkesteriyhteistyön, erilaiset yhteisproduktiot ja tapahtumat sekä kansainvälisen yhteistyön.

Opetussuunnitelma on laadittu siten, että sinulla on opintojesi aikana mahdollisuus keskittyä täysipainoisesti soittamiseen. Instrumenttiopintojen lisäksi opintoihin sisältyy musiikin hahmotusaineita sekä yleissivistäviä opintoja. Osa opinnoista tapahtuu käytännön työelämässä.

 

Koulutuksen kesto

Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä ja ohjeellinen kesto 2 tai 3 lukuvuotta pohjakoulutuksesta riippuen. Mikäli opiskelija haluaa musiikkialan perustutkinnon lisäksi suorittaa myös lukio-opinnot, 4. lukuvuosi on tarpeen.

Koulutukseen hakeutuvilta vaaditaan edeltävinä opintoina peruskoulu sekä musiikkiopiston perustason oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot

Hakuohjeet löydät täältä.