Musiikkiteknologi

Kuopion konservatoriossa alkoi syksyllä 2016 musiikkialan perustutkintoon johtava musiikkiteknologi-koulutus.

Koulutus järjestetään Kotkankalliolla Yle:n radiotalon studiotiloissa, läheisessä yhteistyössä Kuopion konservatorion muusikko- ja Savonia-ammattikorkeakoulun musiikkipedagogi-opiskelijoiden kanssa. Varsinaisten musiikkiteknologian opintojen (studiotyöskentely, esitystilanteen äänentoisto, musiikkiohjelmistot ym.) ohella opintoihin kuuluu myös instrumentti- ja yhtyesoiton opintoja. Opiskelijalla on mahdollisuus syventää tietämystään musiikista myös vapaavalintaisilla opintojaksoilla, esim. notaatio, sävellys, sovitus, transkriptio, rytmiikka jne.

Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä ja ohjeellinen kesto 2-3 lukuvuotta pohjakoulutuksesta riippuen. Mikäli opiskelija haluaa musiikkialan perustutkinnon lisäksi suorittaa kaksoistutkinnon, joka sisältää myös lukio-opinnot, on opiskeluaika 3 tai 4 lukuvuotta. Koulutus antaa valmiudet opintojen jatkamiseen korkeakouluissa (ns. yleinen korkeakoulukelpoisuus).

Muusikon koulutuksen suorittaneilla opiskeluaika on yksi lukuvuosi.

 

Musiikkiteknologian osaamisalan suorittanut musiikkiteknologi osaa käyttää musiikin tietotekniikan, äänittämisen ja äänentoiston sovelluksia. Hän osaa omalla erikoistumisalueellaan studiotyöskentelyssä tai äänentoistossa suunnitella, valmistella ja toteuttaa projektin. Työtehtävässään hän soveltaa musiikin tyylikausien ja –lajien tuntemusta, tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja, lukee musiikillista tekstuuria, analysoi ja hahmottaa musiikin rakenteita, työskentelee työergonomisesti oikein sekä huolehtii työturvallisuudesta ja kuulonsuojelusta.

Muusikon tehtävissä toimiessaan musiikkiteknologi harjoittelee uutta ohjelmistoa ja ylläpitää valmistamaansa ohjelmistoa toteuttaen musiikin tyylikausien ja/tai -lajien ominaispiirteitä. Hän lukee ja kirjoittaa musiikkia ja muokkaa ohjelmistoa esiintymistilanteisiin sopivaksi. Hän soveltaa soitinten ja soitinryhmien tuntemusta ohjelmiston valmistamisessa ja valmistelussa sekä käyttää hyväkseen musiikin tietotekniikkaa ja musiikkiohjelmistoa. Esiintyessään hän soittaa/laulaa nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta, esiintyy työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukaisesti sekä toimii vuorovaikutuksessa yleisön ja muiden esittäjien kanssa.

Hakuohjeet löydät täältä.