Soveltuvuuskokeiden ohjeet

KLASSINEN MUSIIKKI

Valintakokeen osa-alueet ja pisteet

 1. Instrumentin hallinta (60/100p) 
  • Kaksi erityylistä valmisteltua ja ulkoa esitettävää kappaletta.
  • Prima vista.
  • Mahdollisuus muun musiikillisen harrastuneisuuden esittämiseen.
 1. Musiikin hahmotus (30/100p)
  • Melodiadiktaatti, kadenssikuuntelu, prima vista -laulu.
  • Musiikinteorian koe sävellajit, intervallit, sointuanalyysi.
 1. Haastattelu (10/100p) 
  • Haastatteluun voi valmistua pohtimalla omia tavoitteita ammattimuusikkona ja tavoitteiden vaatimaa työtä.

Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 65/100, jonka alittavia hakijoita ei huomioida opiskelijavalinnassa. 

Instrumenttikohtaiset valintakoevaatimukset 

Pääinstrumentin kokeessa esitettävien sävellysten tulee olla mielellään vähintään musiikkioppilaitosten tasosuoritus 3 ohjelmiston tasoisia, ja ne esitetään ulkoa. Kokeeseen sisältyy prima vista -tehtävä. Säestykselliset tehtävät esitetään säestäjän kanssa. Pyrkijä voi tuoda valintakokeeseen oman säestäjänsä tai käyttää konservatorion säestäjää.

Piano 

 • Kaksi erityylistä sävellystä.

Jousisoittimet 

 • Kaksi erityylistä sävellystä.
 • Yksi vapaavalintainen 3-oktaavinen asteikko murtosointuineen (SML perustaso 3).

Puhaltimet, lyömäsoittimet, harmonikka, kitara, kantele 

 • Kaksi erityylistä sävellystä.

Laulu 

 • Kaksi erityylistä laulua, joista toinen saksankielinen.

RYTMIMUSIIKKI

Valintakokeen osa-alueet ja pisteet 

 1. Instrumentin hallinta (60/100p)
 1. Musiikin hahmotus (30/100p)
  • Musiikin hahmotuksen ja -teorian testi. Säveltapailutesti.
 1. Kirjallinen soveltavuustesti (10/100p) 

Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 65/100, jonka alittavia hakijoita ei huomioida opiskelijavalinnassa. 

MUSIIKKITEKNOLOGIA (ei mukana yhteishaussa 2021)

Valintakokeen osa-alueet ja pisteet 

 1. Ennakkotehtävä 
 2. Haastattelu ja teknisten valmiuksien testi (60/100p)   
 3. Musiikilliset valmiudet (30/100p)  
 4. Soveltuvuus (10/100p)  

Ennakkotehtävä  

 1. Vapaamuotoinen kirjoitelma kokemuksistasi musiikin ja musiikkiteknologian parissa.  
 2. Näytteitä/esimerkkejä musiikillisista tuotannoista, joissa olet ollut mukana.  

Tarkemmat ohjeet löydät valintakoeoppaasta!