Paikallinen tutkinnon osa: Yhteisömuusikko 15 osp

 

Yhteisömuusikko-opinnot Kuopion konservatoriossa

Yhteisömuusikkona toimiminen on paikallisesti tarjottava valinnainen tutkinnon osa (15 osp), jonka on voinut Kuopion konservatoriossa suorittaa (tässä laajuudessa) osana musiikkialan perustutkintoa vuodesta 2014 saakka. Opintokokonaisuuden ovat luoneet Annukka Knuuttila ja Tiina Riekkinen tavoitteena vastata paikallisen työelämän osaamistarpeisiin.

Yhteisömuusikko-opinnot lisäävät muusikon työllistymismahdollisuuksia ja antaa lisää valmiuksia erilaisiin jatko-opintoihin. Esim. Kuopion vankilassa yhteisömuusikkona toimimiseen liittyvän työssäoppimisjaksonsa tehnyt opiskelija on valmistumisensa jälkeen työskennellyt siellä viikoittain jo usean vuoden ajan.

 

 

 

Syksystä 2018 alkaen on tehty yhteistyötä Sakky:n lähihoitajakoulutuksen kanssa: lähihoitajaopettajia on käynyt luennoimassa yhteisömuusikoille vanhus- ja vammaistyöstä sekä päihde- ja mielenterveystyöstä, yhteisömuusikko-opettaja on puolestaan vieraillut luennoimassa Sakky:n lähihoitajaopiskelijoille musiikin terapeuttisista vaikutuksista. Viime lukuvuodesta alkaen on yhteisömuusikko-opiskelijoille järjestetty myös yhteisiä työssäoppimisjaksoja lähihoitajaopiskelijoiden kanssa.

Vuonna 2019 Parasta Pohjois-Savoon! -hankkeen myötä yhteistyötä laajennettiin, ja tutkinnon osan on voinut valita yli oppilaitosrojojen. Niinpä muusikko- ja musiikkiteknologiopiskelijoiden lisäksi tämän vuoden ryhmässä opiskelee myös kaksi rohkeaa lähihoitajaopiskelijaa Sakky:lta, yhteisömuusikkona toimiminen sisällytetään osaksi heidän sosiaali- ja terveysalan perustutkintoaan.

 

OPINTOJAKSOT

  • johdatus yhteisömuusikkona toimimiseen, 2 osp
  • kommunikaation ja kontaktin merkitys, 3 osp
  • musiikin terapeuttiset vaikutukset, 2 osp
  • osallistavat ja multitaiteelliset menetelmät, 2 osp
  • musiikkiteknologian käyttömahdollisuudet, 1 osp
  • yhteisömuusikon kohderyhmät ja työympäristöt, 4 osp
  • täydentävät soitin- ja lauluopinnot sekä improvisointi, 1 osp

 

OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA YHTEISÖMUUSIKKO-KURSSISTA

 

Pinja, pianonsoiton opiskelija, rytmimusiikki

”Valitsin kurssin, koska tämänhetkinen urahaaveni on pianonsoitonopettaja, joten ajattelin yhteisömuusikkokurssista olevan hyötyä tulevassa työssä, kun tulen varmaankin tekemään paljon hommaa lasten ja nuorten parissa. Kurssista saa todella hyvät valmiudet poikkeavissa sosiaalisissa tilanteissa toimimiseen, esim. miten tervehtiä ihmistä, joka ei puhu ja hyviä neuvoja myös ihan normaaliin kanssakäymiseen.

Mielestäni parasta tässä kurssissa on ihmisiin tutustuminen. Muilla kursseilla keskitytään yleensä oppitunnin asiaan ja esim. kanssaopiskelijoiden kuulumiset kysytään vähän sivumennen, jos sitäkään. Toinen kiva puoli on se, että kaikki ovat innokkaina tekemässä töitä yhteisen hyvän äärellä.”

 

Nancy, musiikkiteknologian opiskelija

”Valitsin yhteisömuusikko-kurssin, koska olen kiinnostunut oppimaan musiikin käyttömahdollisuuksista ihmisten kanssa toimiessa. Kurssikokonaisuus vaikutti laajalta ja monipuoliselta. Uskoisin, että yhteisömuusikoille on kysyntää työmarkkinoilla, koska sosiaali- ja kulttuuriala ovat lähenemässä toisiaan ja alalla toimijoita tarvitaan. Kurssilla on mahtavat opettajat ja hyvä meininki.”