Oppilaiden lomakkeet

Ilmoitus opintojen lopettamisesta tai oppilaspaikan perumisesta:

Yhteystietojen muutosilmoitus
Ilmoitus tehdään Kuopion konservatorion Wilma-järjestelmän Lomakkeet -osiossa.

Kirjautuminen Wilmaan

Opintojen tilapäinen keskeytys
Tanssin ja musiikin perusopintojen ja syventävien opintojen oppilaat. Lomake löytyy Wilmasta.

Kirjautuminen Wilmaan

Sivuaine- , pääaineen-/ opettajanvaihtohakemus
Musiikin perusopintojen ja syventävien opintojen oppilaat.

Kirjautuminen Wilmaan