Etäopetus Kuopion konservatoriossa

Kuopion konservatorion lähiopetus on tauolla 13.5. asti.

 

Myös ryhmäopetusta pyritään toteuttamaan etäopetuksen keinoin. Ryhmäaineiden opettajat ovat yhteydessä oppilaisiin ja huoltajiin ja kertovat opintojen etenemisestä.

 

ETÄOPETUSTA VOI JA KANNATTAA TEHDÄ MONIN ERI TAVOIN.

 

Etäopetuksen aikana opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Erityisesti pienempien oppilaiden etäopetuksessa voidaan tarvita vanhempien apua. Etätuntia varten on hyvä varata kotoa rauhallinen paikka.

 

Esimerkkejä etäopetuksen eri muodoista: 

 

TALLENNE

Oppitunnista/soitosta/tanssista tehdyn tallenteen voi jakaa katsottavaksi.  

  

REAALIAIKAINEN VERKKO-OPETUS

Viikoittainen kontakti perheeseen tai opetusryhmään on tärkeä. Opettaja arvioi, kuinka paljon reaaliaikaista etäopetusta on hyvä oppilaalla viikossa olla. Soittotunnin/oppitunnin keston ei tarvitse olla 45 tai 60 minuuttia, sillä etäopetukseen voi ja kannattaakin sisällyttää oppijalle erilaisia tehtäviä. Viikoittaisen etäsoittotunnin/oppitunnin kesto voi olla esim. 30 minuuttia ja tämän lisäksi annetaan muita tehtäviä. (esim. kuuntelutehtävä, tallennustehtävä, tiedonhankintaan liittyvä tehtävä jne.)  

  

VERKKOKURSSI

Esim. Teams -alustalle, jolloin oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti oppimisalustalla, jonne voidaan laittaa opetusmateriaalia, palauttaa tehtäviä, käydä keskustelua ryhmän tai oppijan kanssa. Opiskelu ei ole aikaan ja paikkaan sidonnaista.