Tanssin perusopintoihin haku on päättynyt 22.4.2019

Tanssin perusopintoihin voi hakea 9-vuotiaana tai sitä vanhempana. Alkutasolle ei vaadita edeltäviä
tanssiopintoja. Pääainevaihtoehdot ovat nykytanssi tai baletti.

Kuopiossa on tarjolla sekä balettia että nykytanssia, Juankosken ja Nilsiän toimipisteissä pääaine on
nykytanssi.

Lisätietoa tanssin perusopinnoista
Lukukausimaksut

Hakeminen
Hakuaika tanssin perusopetukseen on päättynyt 22.4.2019
Hakulomake täytetään sähköisesti osoitteessa https://kuopionkonservatorio.inschool.fi/browsecourses

Hakulomakkeella valitaan pääaine (nykytanssi/baletti) sekä toimipiste. Tarkemmat ohjeet löytyvät
hakulomakkeelta. Hakulomakkeen täyttäminen edellyttää, että hakijalla on käytössään toimiva
sähköpostiosoite.

Näytetunti ylemmille luokille pyrkijöille
Kaikki 11-vuotiaat ja sitä vanhemmat hakijat, joilla on tanssiopintoja takanaan, kutsutaan näytetunnille,
jonka tarkoituksena on määrittää hakijalle tasoltaan sopiva ryhmä.

Näytetunti pidetään keskiviikkona 22.5. klo 17 Musiikkikeskuksen tanssisalissa.

Oppilaspaikasta ilmoittaminen
Kaikille hakijoille lähetetään henkilökohtainen kirje toukokuun loppuun mennessä.
Opinnot alkavat elokuussa 2019.

Lisätietoja tanssin perusopetuksen hausta: opintosihteeri@kuopionkonservatorio.fi