Inclusive Pedagogy in Arts – Europe -hanke 1.9.2017–31.3.2019

Click here for version in English

Kuopion konservatorio hallinnoi Inclusive Pedagogy in Arts – Europe -hanketta. Hankkeen tavoitteena on edistää inklusiivista taidekasvatusta Suomessa ja Euroopassa. Hanke käynnistyi syyskuun 2017 alussa ja kestää maaliskuun 2019 loppuun. Hankekumppaneina Kuopion konservatoriolla on sekä musiikkioppilaitoksia että korkeakouluja. Mukana ovat musiikkikoulut Saksan Vechtasta ja Liettuan Siauliaista, yliopistot Vechtasta, Siauliaista ja Wienistä sekä Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin yksikkö Kuopiosta.

IPA-E -hankkeen pääpaino on erityisesti musiikin ja tanssin alalla, muita taiteenaloja kuitenkaan unohtamatta. Tutustumalla toistemme toimintaan ja opetussuunnitelmiin voimme kerätä hyviä käytänteitä ja syventää jokainen omaa osaamistamme. Hankkeen avainsanoja ovat inkluusio, osallisuus, yhdenvertaisuus sekä inklusiivinen näkökulma ja asenne. Hankkeen myötä voidaan edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten yhdenvertaista mahdollisuutta saada tavoitteellista taidekasvatusta niin Suomessa kuin Euroopassa. Uskomme siihen, että inklusiivisen taidekasvatuksen myötä on mahdollista edistää inkluusiota myös yhteiskunnallisella tasolla.

Hanke on yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta.

 

Ajankohtaista

IPA-E -hankkeen onnistunut aloitustapaaminen järjestettiin Kuopiossa 24.-26.10.2017. Paikalla ensimmäisessä hanketapaamisessa olivat edustajat kaikista partneriorganisaatioista. Ohjelma sisälsi inkluusion teoreettista tarkastelua ja tutustumista Kuopion konservatorion ja yhteistyökoulujen (Kalevalan koulu Pohjantien yksikkö, Paloahon koulu) inklusiivisen pedagogiikan käytännön toteutuksiin niin yksilö- kuin ryhmäopetuksessa. Tapaamisessa vertailtiin myös korkeakoulujen taidepedagogikoulutuksien opetussuunnitelmia. Tämän lisäksi tärkeää oli tutustua partneriorganisaatiohin ja heidän edustajiinsa sekä kehittää omaa luovaa ajattelua yhteisen tekemisen kautta. Hanke on saanut laajalti julkisuutta ja kiinnostusta niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin.

Seuraava hanketapaaminen on Saksan Vechtassa 13.-15.3.2018. Tapaamisen ohjelmasta vastaavat Landeskreismusikschule ja Vechtan yliopisto.

Lisätiedot:

Projektikoordinaattori Annukka Knuuttila, annukka.knuuttila@kuopionkonservatorio.fi, puh. 050 4634 848

Projektikoordinaattori Elina Vetoniemi, elina.vetoniemi@kuopionkonservatorio.fi, puh. 045 1393 918

 

Hankehenkilökunta

Projektipäällikkö Esko Kauppinen, Kuopion konservatorion rehtori, esko.kauppinen@kuopionkonservatorio.fi, 044 7279 213

Projektikoordinaattori Annukka Knuuttila, annukka.knuuttila@kuopionkonservatorio.fi, puh. 050 4634 848

Projektikoordinaattori Elina Vetoniemi, elina.vetoniemi@kuopionkonservatorio.fi, puh. 045 1393 918

Projektitiedottaja Anu Piispanen, anu.piispanen@kuopionkonservatorio.fi, puh. 044 7279 216