Inclusive Pedagogy in Arts – Europe -hanke 1.9.2017–31.3.2019

Click here for version in English

Kuopion konservatorio hallinnoi Inclusive Pedagogy in Arts – Europe -hanketta. Hankkeen tavoitteena on edistää inklusiivista taidekasvatusta Suomessa ja Euroopassa. Hanke käynnistyi syyskuun 2017 alussa ja kestää maaliskuun 2019 loppuun. Hankekumppaneina Kuopion konservatoriolla on sekä musiikkioppilaitoksia että korkeakouluja. Mukana ovat musiikkikoulut Saksan Vechtasta ja Liettuan Siauliaista, yliopistot Vechtasta, Siauliaista ja Wienistä sekä Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin yksikkö Kuopiosta.

IPA-E -hankkeen pääpaino on erityisesti musiikin ja tanssin alalla, muita taiteenaloja kuitenkaan unohtamatta. Tutustumalla toistemme toimintaan ja opetussuunnitelmiin voimme kerätä hyviä käytänteitä ja syventää jokainen omaa osaamistamme. Hankkeen avainsanoja ovat inkluusio, osallisuus, yhdenvertaisuus sekä inklusiivinen näkökulma ja asenne. Hankkeen myötä voidaan edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten yhdenvertaista mahdollisuutta saada tavoitteellista taidekasvatusta niin Suomessa kuin Euroopassa. Uskomme siihen, että inklusiivisen taidekasvatuksen myötä on mahdollista edistää inkluusiota myös yhteiskunnallisella tasolla.

Hanke on yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta.

 

Ajankohtaista

Projektitapaaminen Saksan Vechtassa 13.–15.3.2018

Inclusive Pedagogy in Arts – Europe  -hankkeen toinen projektitapaaminen pidettiin 13.–15.3.2018 Saksan Vechtassa. Tapaamisen ohjelmasta vastasivat Vechtan yliopisto ja Kreismusikschule. Työpäivien aikana syvennettiin inklusiivisen taidepedagogiikan teoriaan ja käytäntöön. Keskustelun teemoina olivat muun muassa maahanmuutto ja inkluusion toteuttaminen saksalaisissa kouluissa. Vechtassa oli hyviä kokemuksia musiikin ja rytmiikan käytöstä maahanmuuttajien kielten opetuksen tukena. Hankepartnereiden kesken jatkoimme Kuopion tapaamisen aikana aloitettua keskustelua inklusiivisen taidepedagogiikan koulutuksen ja pedagogiikan kehittämisestä.

Tutustuimme Vechtan yliopiston inklusiivista pedagogiikkaa käsitteleviin projekteihin ja erilaisiin rytmiikkatyöpajoihin sekä Veeh-harpin soittoon. Vierailukohteita projektitapaamisen aikana olivat alueen koulut Graf-von-Galen-Haus Dinklage ja Geshwister-Scholl-Oberschule sekä Sonnenhofin toimintakeskus, joissa saksalaiset esittelivät inkluusioon ja taidepedagogiikkaan liittyviä hyviä käytänteitään. Saksan tapaamisen yhteydessä korostui hankkeemme kannalta tärkeä musiikkikoulujen, koulujen ja yliopistojen yhteistyö. Tutkimuksellisen tiedon ja käytännön pedagogiikan yhdistäminen on IPA-E -hankkeen yksi keskeinen asia hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa.

Syyskuun 2017 alussa käynnistynyt IPA-E -hanke on ollut esillä lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa.

Seuraava projektitapaaminen järjestetään 23.-25.5.2018 Wienissä. Isäntänä toimii tällä kertaa Wienin musiikin ja esittävien taiteiden yliopisto (University of Music and Performing Arts Vienna).

 

Lisätiedot:

Projektikoordinaattori Annukka Knuuttila, annukka.knuuttila@kuopionkonservatorio.fi, puh. 050 4634 848

Projektikoordinaattori Elina Vetoniemi, elina.vetoniemi@kuopionkonservatorio.fi, puh. 045 1393 918

 

Hankehenkilökunta

Projektipäällikkö Esko Kauppinen, Kuopion konservatorion rehtori, esko.kauppinen@kuopionkonservatorio.fi, 044 7279 213

Projektikoordinaattori Annukka Knuuttila, annukka.knuuttila@kuopionkonservatorio.fi, puh. 050 4634 848

Projektikoordinaattori Elina Vetoniemi, elina.vetoniemi@kuopionkonservatorio.fi, puh. 045 1393 918

Projektitiedottaja Anu Piispanen, anu.piispanen@kuopionkonservatorio.fi, puh. 044 7279 216