Inclusive Pedagogy in Arts – Europe -hanke 1.9.2017–31.3.2019

Click here for version in English

Kuopion konservatorio hallinnoi Inclusive Pedagogy in Arts – Europe -hanketta. Hankkeen tavoitteena on edistää inklusiivista taidekasvatusta Suomessa ja Euroopassa. Hanke käynnistyi syyskuun 2017 alussa ja kestää maaliskuun 2019 loppuun. Hankekumppaneina Kuopion konservatoriolla on sekä musiikkioppilaitoksia että korkeakouluja. Mukana ovat musiikkikoulut Saksan Vechtasta ja Liettuan Siauliaista, yliopistot Vechtasta, Siauliaista ja Wienistä sekä Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin yksikkö Kuopiosta.

IPA-E -hankkeen pääpaino on erityisesti musiikin ja tanssin alalla, muita taiteenaloja kuitenkaan unohtamatta. Tutustumalla toistemme toimintaan ja opetussuunnitelmiin voimme kerätä hyviä käytänteitä ja syventää jokainen omaa osaamistamme. Hankkeen avainsanoja ovat inkluusio, osallisuus, yhdenvertaisuus sekä inklusiivinen näkökulma ja asenne. Hankkeen myötä voidaan edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten yhdenvertaista mahdollisuutta saada tavoitteellista taidekasvatusta niin Suomessa kuin Euroopassa. Uskomme siihen, että inklusiivisen taidekasvatuksen myötä on mahdollista edistää inkluusiota myös yhteiskunnallisella tasolla.

Hanke on yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta.

 

Ajankohtaista

Projektitapaaminen Liettuan Šiauliaissa 23.–25.10.2018

Kuopion konservatorion hallinnoiman Inclusive Pedagogy in Arts – Europe -hankkeen seuraava projektitapaaminen on Liettuan Šiauliaissa 23.–25.10.2018. Tämä Šiauliain projektitapaaminen on hankepartnereiden neljäs yhteinen tapaaminen Kuopion, Saksan Vechtan ja Itävallan Wienin vierailujen jälkeen.

Inclusive Pedagogy in Arts – Europe -hankkeen projektitapaamisissa hankekumppanit ovat tutustuneet toistensa toimintaan ja opetussuunnitelmiin, tavoitteena hyvien käytänteiden kerääminen ja sen myötä inklusiivisen taidekasvatuksen kehittäminen Suomessa ja Euroopassa. Hankekumppaneina Kuopion konservatoriolla on IPA-E -hankkeessa sekä korkeakouluja että musiikkioppilaitoksia.

IPA-E -hankkeen kansainvälistä loppuseminaaria pääsemme viettämään Kuopiossa 7.–9.2.2019. Seminaarissa esitellään hankkeen tuloksia ja suunnataan katsetta tulevaan. Ilmoittautuminen loppuseminaariin alkaa marraskuussa. Lisätietoa ilmoittautumisesta julkaistaan tällä sivulla lokakuun lopussa.

 

Lisätiedot:

Projektikoordinaattori Annukka Knuuttila, annukka.knuuttila@kuopionkonservatorio.fi, puh. 050 4634 848

Projektikoordinaattori Elina Vetoniemi, elina.vetoniemi@kuopionkonservatorio.fi, puh. 045 1393 918

 

Hankehenkilökunta

Projektipäällikkö Esko Kauppinen, Kuopion konservatorion rehtori, esko.kauppinen@kuopionkonservatorio.fi, 044 7279 213

Projektikoordinaattori Annukka Knuuttila, annukka.knuuttila@kuopionkonservatorio.fi, puh. 050 4634 848

Projektikoordinaattori Elina Vetoniemi, elina.vetoniemi@kuopionkonservatorio.fi, puh. 045 1393 918

Projektitiedottaja Anu Piispanen, anu.piispanen@kuopionkonservatorio.fi, puh. 044 7279 216