Inclusive Pedagogy in Arts – Europe -hanke 1.9.2017–31.3.2019

Click here for version in English

Kuopion konservatorio hallinnoi Inclusive Pedagogy in Arts – Europe -hanketta. Hankkeen tavoitteena on edistää inklusiivista taidekasvatusta Suomessa ja Euroopassa. Hanke käynnistyi syyskuun 2017 alussa ja kestää maaliskuun 2019 loppuun. Hankekumppaneina Kuopion konservatoriolla on sekä musiikkioppilaitoksia että korkeakouluja. Mukana ovat musiikkikoulut Saksan Vechtasta ja Liettuan Siauliaista, yliopistot Vechtasta, Siauliaista ja Wienistä sekä Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin yksikkö Kuopiosta.

IPA-E -hankkeen pääpaino on erityisesti musiikin ja tanssin alalla, muita taiteenaloja kuitenkaan unohtamatta. Tutustumalla toistemme toimintaan ja opetussuunnitelmiin voimme kerätä hyviä käytänteitä ja syventää jokainen omaa osaamistamme. Hankkeen avainsanoja ovat inkluusio, osallisuus, yhdenvertaisuus sekä inklusiivinen näkökulma ja asenne. Hankkeen myötä voidaan edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten yhdenvertaista mahdollisuutta saada tavoitteellista taidekasvatusta niin Suomessa kuin Euroopassa. Uskomme siihen, että inklusiivisen taidekasvatuksen myötä on mahdollista edistää inkluusiota myös yhteiskunnallisella tasolla.

Hanke on yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta.

 

Ajankohtaista

Projektitapaaminen Itävallan Wienissä 23.–25.5.2018

Kolmannen projektitapaamisen isäntänä toimi Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, MDW (Wienin musiikin ja esittävien taiteiden yliopisto). Yliopisto on profiloitunut inklusiiviseksi yliopistoksi  tehden määrätietoisesti ja laajasti kehittämistyötä esteettömyyden, saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi niin musiikkikoulujen, taidelaitosten (mm. Musikverein) kuin muiden yhteistyöorganisaatioiden kanssa.

Projektitapaamisen työohjelma oli tiivis ja monipuolinen sisältäen tutustumiskäyntejä, demonstraatioiden seuraamista, erilaisten inklusiivisten tutkimusprojektien esittelyä, round table -keskusteluja, verkostoitumista, työpajoja ja reflektointia. Yksi projektitapaamisen kohokohta oli MDW:ssa toimivan suuren musiikki- ja lauluyhtyeen Band All Stars inclusive -konsertti.  Suuren vaikutuksen teki myös Down-tanssijanuorien Dance Company Ich bin OK ohjaama nykytanssin työpaja sekä heidän taiteellisten tanssiesitystensä katsominen.

Ryhmämme osallistui myös Wienin Musiikkikoulun ja MDW:n järjestämään koulutuspäivään Inklusives Muzizieren: Community Music. Pääpuhujana oli Münchenin Filharmonikoiden Spielfeld Klassik -yleisökasvatus- ja yhteisötaideosaston johtaja Simone Siwek. Koulutuspäivä huipentui 3. Wiener Inklusives Soundfestival -konsertteihin.

Seuraava projektitapaaminen on Liettuan Siauliaissa 23.25.10.2018.

IPA-E -hankkeen avoin loppuseminaari pidetään 7.–9.2.2019 Kuopiossa, missä esitellään hankkeen tuloksia ja suunnataan katsetta tulevaan.

 

Lisätiedot:

Projektikoordinaattori Annukka Knuuttila, annukka.knuuttila@kuopionkonservatorio.fi, puh. 050 4634 848

Projektikoordinaattori Elina Vetoniemi, elina.vetoniemi@kuopionkonservatorio.fi, puh. 045 1393 918

 

Hankehenkilökunta

Projektipäällikkö Esko Kauppinen, Kuopion konservatorion rehtori, esko.kauppinen@kuopionkonservatorio.fi, 044 7279 213

Projektikoordinaattori Annukka Knuuttila, annukka.knuuttila@kuopionkonservatorio.fi, puh. 050 4634 848

Projektikoordinaattori Elina Vetoniemi, elina.vetoniemi@kuopionkonservatorio.fi, puh. 045 1393 918

Projektitiedottaja Anu Piispanen, anu.piispanen@kuopionkonservatorio.fi, puh. 044 7279 216