Itä-Suomen Hyvinvointivoimala valittiin hyväksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan malliksi

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (VOIMALA) tunnistettiin kansalliseksi hyväksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan malliksi. Tarkempaan tarkasteluun valikoitui 12 toimintamallia eri puolilta Suomea. Valinta on merkittävä osoitus pitkäjänteisen ja tuloksekkaan työn onnistumisesta.

Valinnan taustalla on valtioneuvoston toteuttama selvitys Toimintamalleja sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan edistämiseen, jossa selvitettiin maakuntien ja yhteistyöalueiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan organisointia ja järjestäytymistä. Selvitystyö kuului valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan ja työtä ohjasi STM:n, VM:n, OKM:n, TEM:n ja YM:n edustajista koostuva ohjausryhmä.

Itä-Suomen Hyvinvointivoimalan työn ytimessä on verkostomainen toimintatapa, jonka puitteissa kehitetään kokonaisvaltaisia hyvinvointipalveluja ja osaamista monialaisena yhteistyönä. Voimala itsessään on jo onnistuneen ja mittavan yhteistyöverkoston tulos. Mukana Voimala-konsortiossa ovat Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kaupunki, Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulu oy, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikkö, Tohtori Matthias Ingmanin säätiön Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopisto ja Kuopion Invalidit ry:n kansalaistoiminnan keskus Tukipilari. Toimintaa hallinnoi ja koordinoi Kuopion konservatorio.

Hyvinvointivoimalan yhtenä tärkeänä tehtävänä on vahvistaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä. Verkoston tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja toimintakulttuurin muutos. Keskeisenä ajatuksena on yhteiskehittäminen ja jo olemassa olevien resurssien hyödyntäminen uudella tavalla työelämässä. Kulttuuriosaaminen integroidaan sosiaali- ja terveysalan palveluihin ja vastavuoroisesti sote-alalta tuodaan osaamista kulttuurialojen koulutuksiin.

Hyvinvointivoimalan toimintamallilla kehitetään työelämää ja lisätään henkilöstön osaamista sekä valmiutta toimia monialaisissa työyhteisöissä. Yhteistyön kautta hankittu osaaminen pystytään valjastamaan sekä perustyöhön että toiminnan kehittämiseen. Yhteistyöverkosto rakentaa kokonaan uutta, laajaa hyvinvointiymmärrystä, joka läpäisee sosiaali-, terveys-, hyvinvointi- ja kulttuurialat.

Toimintamalleja sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan edistämiseen -selvitys julkaistiin valtioneuvoston sivuilla 2.10.2019. Muita valittuja malleja ovat Hyvinvointivoimalan lisäksi muun muassa Vaikuttavuuden talo, Tietoaltaat ja biopankit, Tähtisairaala, Kansallinen Syöpäkeskus ja Virtuaalisairaala 2.0.

Selvitys luettavissa Valtioneuvoston julkaisusta 2019:55
Voimalan tiivistetty kuvaus s. 79–82 ja tarkempi analyysi s. 164–172: LUE TÄSTÄ

Voimalan johtoryhmän kokous 25.9.2019 (Kuva: Mervi Lehmusaho)