Kamarimusiikki

Kuopion konservatoriossa yhteismusisoidaan erilaisissa kamarimusiikkikokoonpanoissa siitä lähtien, kun soittotaidot sen mahdollistavat.
Kamarimusiikkiyhtyeet esiintyvät ahkerasti oppilaitoksen konserteissa. Helmikuinen Talvikamari-tapahtuma on kamarimusiikin vuosittainen suurkatselmus.

  • Yhteismusisointi voi olla periodi- tai projektiluonteista tai useita vuosia kestävää säännöllistä ja pitkäjänteistä työskentelyä.
  • Pääaineen opettajat vastaavat omien oppilaidensa ohjaamisesta yhteismusisointiin.

Orkesterit

Kuopiossa toimii useita eri-ikäisille oppilaille tarkoitettuja jousiorkestereita. Kaikki orkesterit harjoittelevat viikoittain ja esiintyvät vähintään kahdesti lukuvuoden aikana. Myös jokaisessa muussa toimipisteessä on jousiorkesteri tai –ryhmä. Kuopiossa toimivien konservatorion jousiorkestereiden (Primo-orkesteri, Juniorijouset ja Kamarijouset) toimintaan on integroitu musiikkitaito-opetus, jolloin oppilaat saavat orkesteriin osallistumalla myös musiikkitaitosuoritukset.

Primo-orkesteri

Primo-orkesterissa soittavat jousisoittimien vasta-alkajat, joilla ei vielä ole pääaineessaan tasosuorituksia. Primo-orkesteria ohjaavat Sonja Koistinen, Aino Konttinen, Suvi Hyttinen, Kiira Siikavirta ja Kirsi Meriranta.

Primo-orkesteri harjoittelee maanantaisin klo 16.00-18.00 musiikkikeskuksen kamarimusiikkisalissa.

Primo-orkesterin aikataulu loppukevät 2021

Juniorijouset

Juniorijouset-orkesterin soittajat ovat suorittaneet pääaineen alkutason. Juniorijousia ohjaavat Tuomas Untamala, Lotta Harju, Leena Muona, Kiira Siikavirta sekä Iia Linnainmaa ja Kirsi Meriranta. Orkesteri harjoittelee maanantaisin klo 16.00-18.00 musiikkikeskuksen kamarimusiikkisalissa.

Juniorijouset aikataulu loppukevät 2021

Kamarijouset

Kamarijousten soittajat ovat suorittaneet soittimessaan keskitason, joten ohjelmisto on vaativampaa kuin Juniorijousissa. Kamarijousten kokoonpanoa laajennetaan tarpeen mukaan myös muilla kuin jousisoittimilla. Orkesteria ohjaavat Tuomas Untamala, Lotta Harju, Mikko Väisänen, Kiira Siikavirta ja Marja-Liisa Koponen (syyskuun 2020 loppuun sijaisena Riikka Pellinen). Orkesteri harjoittelee tiistaisin klo 16.00-18.00 musiikkikeskuksen kamarimusiikkisalissa.

Kamarijouset aikataulu loppukevät 2021

Puhallinorkesterit

Puhaltajien yhteismusisointi tapahtuu suurimmaksi osaksi paikallisissa puhallinorkestereissa, joiden kanssa konservatorio tekee yhteistyötä. Kuopiossa yhteistoimintaorkesterit ovat Haapaniemen Nuorisopuhallinorkesteri, Rajalan Puhaltajat ja Pohjantien Nuorisopuhallinorkesteri, Juankoskella Juantehtaan soittajat.

Kansanmusiikkiorkesteri

Kokoontuu torstaisin Musiikkikeskuksen muskariluokassa klo 18.15 – 19.15

Kansanmusiikkiorkesteri on tarkoitettu niin vasta-alkajille kuin pidemmälle soittoharrastuksessa ehtineille soittajille. Orkesteriin voi osallistua kun osaa oman soittimensa perusteet eli saa instrumentistaan äänen ja tietää miten sitä käytetään.

Kansanmusiikkiorkesterissa ideana on koota yhteen eritasoiset soittajat ja tarjota näin yhteismusisointimahdollisuuksia myös aivan soittotaipaleen alussa oleville soittajille. Opetuksessa hyödynnetään kansanmusiikille ominaista korvakuulo-oppimista ja mukana kulkee olennaisena osana myös laulu, improvisointi ja muuntelu.

AmKo-Sinfonia

Suurin orkesteri AmKo-Sinfonia toimii periodeittain. Kokoonpano on klassinen sinfoniaorkesteri kaikkine soitinryhmineen. Soittajisto koostuu konservatorion ammatillisen koulutuksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoista sekä konservatorion edistyneimmistä musiikin perusopetuksen oppilaista. Orkesterin pääkapellimestarina toimii Savonia-amk:n Musiikin ja tanssin yksikön lehtori Rauno Tikkanen, mutta orkesteria johtavat ajoittain myös muut kapellimestarit.

Kuorot

Laulupaja n. 7–10-vuotiaat

Oma lauluääni on hieno ”instrumentti”, jota kannattaa kehittää jo lapsena. Laulupajassa lapsi saa laulunopetusta kahden tai kolmen oppilaan pienryhmässä 30–45 min./vko 1-2 lukuvuoden ajan. Laulupajassa kehitetään monipuolisesti omaa lauluääntä ja musiikillista ilmaisua, opetellaan uusia lauluja ja monenlaisia musiikkitaitoja. Laulupaja on hyvä mahdollisuus tutustua yksinlaulun harrastamiseen. Laulupajassa oppilas saa valmiuksia myös perusopetuksen laulun opiskeluun.

Ilmoittautuminen: Ryhmien järjestämisestä päätetään lukuvuosittain ja paikkakunnittain erikseen. Laulupajaan ei ole pääsykoetta. Jatkavat oppilaat ennakkoilmoittautuvat laulupajaan Wilman kautta jatkoilmoittautumisaikana. Uudet hakijat voivat ilmoittautua ryhmiin hakuaikana.

Lauluryhmä n. 9–12-vuotiaat

Lauluryhmässä saat nauttia laulamisesta ja kehittää laulutaitojasi yhdessä laulukavereittesi kanssa. Pääset kehittämään omaa lauluääntäsi ja oppimaan uusia lauluja sekä musiikkitaitoja, ilmaisua ja esiintymistä.

Ryhmän koko voi vaihdella ilmoittautujien määrän mukaan. Lauluryhmä on avoin kaikille. Se voi olla jatkona lapsikuorolle ja laulupajalle tai toimia yhteismusisointiryhmänä perusopetuksen laulajille ja soittajille. Voit myös osallistua lauluryhmään, vaikka et olisi harrastanut musiikkia aikaisemmin.

Ilmoittautuminen: Ryhmien järjestämisestä päätetään lukuvuosittain ja paikkakunnittain erikseen. Laulupajaan ei ole pääsykoetta. Jatkavat oppilaat ennakkoilmoittautuvat laulupajaan Wilman kautta jatkoilmoittautumisaikana. Uudet hakijat voivat ilmoittautua ryhmiin hakuaikana.