Kansainvälisyys

Musiikki ja tanssi ovat ilmaisuvoimaisia taiteenlajeja, jotka yhdistävät ihmisiä ympäri maailmaa, kieli- ja kulttuurirajat ylittäen. Siksi kansainvälisyys on luonteva osa musiikin ja tanssin opiskelua niin taiteen perusopetuksessa kuin musiikkialan ammatillisessa koulutuksessakin. Oppilaitoksessamme on suvaitseva sekä monikulttuurisuutta ja globaalia toimijuutta arvostava ilmapiiri. Kuopion konservatoriolla on lukuisia kansainvälisiä yhteistyökumppaneita joukossaan mm. eri koulutusasteiden taideoppilaitoksia ja toimijoita sekä eurooppalaisia kulttuurialan toimijoiden laajoja verkostoja.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään aktiivisesti monilla eri tasoilla niin ulkomailla kuin kotimaassakin. Oppilaitoksen toimintaa ja opetustyötä kehitetään eri partnereiden kanssa pedagogisissa hankkeissa ja projekteissa, joissa mukana on sekä suomalaisia että eurooppalaisia musiikki- ja tanssialan kouluttajia. Oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan kansainvälistä liikkuvuutta mahdollistetaan esimerkiksi erilaisilla vastavuoroisilla kansainvälisillä vierailuilla eri taideoppilaitoksissa. Vierailuihin sisältyy usein esiintymisten ohella yksilö-, kamarimusiikki- tai orkesteriopetusta. Kuopion konservatorio kutsuu puolestaan vuosittain Kuopioon mm. mestarikurssien pitäjiä sekä oppilas- ja opiskelijaryhmiä. Isännöimme myös erilaisia kansainvälisiä kulttuurialan tapaamisia ja seminaareja, jonka kautta muun muassa Euroopan kamarimusiikkipedagogisen yhdistyksen (ECMTA) jäsenet ovat vierailleet Kuopiossa luennoimassa sekä opettamassa oppilaitoksemme kamarimusiikkikokoonpanoja.

Koronaviruspandemian vuoksi kansainvälinen liikkuvuus on ollut merkittävästi vähäisempää lukuvuoden 2020-21 aikana, mutta pyrkimys on palata aiemmalle tasolle heti kun epidemiatilanne ja kansainväliset rajoitukset sen sallivat.

 

Esimerkkejä Kuopion konservatorion kansainvälisestä yhteistyöstä

JUURI NYT: All in – International Inclusive Society in Arts (ALIISA) 1.9.202031.8.2023

Kuopion konservatorio on hankepartnerina mukana syyskuussa 2020 alkaneessa ALIISA-hankkeessa, jonka tavoitteena on innovoida, mallintaa ja kehittää kansainvälisen yhteistyön avulla inklusiivista taidekasvatusta ja kulttuurialojen ammattilaisten koulutusta. Hanketta hallinnoi Savonia-ammattikorkeakoulu. Konservatorion ohella hankkeen partnereita ovat Vilnius University Šiauliai Academy (Liettua), Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien (Itävalta) ja Ich bin O.K. Kultur- und Bildungsverein der Menschen mit und ohne Behinderung (Itävalta). Hankkeessa kehitetään mm. taiteen merkitystä sosiaalisen inkluusion ja hyvinvoinnin edistäjänä, vahvistetaan pedagogisia taitoja inklusiivisessa taidekasvatuksessa sekä  alan osaavan työvoiman saatavuutta. Hanke jatkuu elokuun 2023 loppuun asti.

Tutustu hankkeeseen tarkemmin tästä linkistä!

 

Inclusive Pedagogy in Arts – Europe -hanke 1.9.2017–31.3.2019

Hankkeen tavoitteena oli edistää inklusiivista taidekasvatusta Suomessa ja Euroopassa. Hankekumppaneina Kuopion konservatoriolla oli sekä musiikkioppilaitoksia että korkeakouluja. Mukana olivat musiikkikoulut Saksan Vechtasta ja Liettuan Siauliaista, yliopistot Vechtasta, Siauliaista ja Wienistä sekä Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin yksikkö Kuopiosta.

IPA-E -hankkeen pääpaino oli erityisesti musiikin ja tanssin alalla, muita taiteenaloja kuitenkaan unohtamatta. Hankkeen avainsanoja olivat inkluusio, osallisuus, yhdenvertaisuus sekä inklusiivinen näkökulma ja asenne. Hankkeen myötä edistettiin erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten yhdenvertaista mahdollisuutta saada tavoitteellista taidekasvatusta niin Suomessa kuin Euroopassa. IPA-E -hankkeen koordinoinnin kautta vaikutukset oman oppilaitoksemme toimintaan ovat olleet moninaiset. Oppilaitoksena pystyimme tarkastelemaan sekä omia toimintaympäristöjä että hallinnollisia ja pedagogisia toimintatapoja inklusiivisen oppilaitoksen kehittämisessä.

Hanke yhteisrahoitettiin Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta.

 

YHDESSÄ – Kansainvälinen nuorten musiikinopiskelijoiden sinfoniaorkesteri konserttikiertueella Suomessa ja Sveitsissä syksyllä 2017

Sveitsiläinen Bernin konservatorio kokosi vuonna 2017 yhteistyössä Kuopion konservatorion ja Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin yksikön kanssa musiikinopiskelijoistaan 60-henkisen sinfoniaorkesterin Suomessa elokuussa ja Sveitsissä lokakuussa järjestettäville konserttikiertueille. Orkesteria luotsasivat kapellimestarit Droujelub Yanakiev Bernin konservatoriosta ja Rauno Tikkanen Savonia-ammattikorkeakoulusta. Konserttikiertueet juhlistivat Suomen 100-vuotisjuhlavuotta, Bernin konservatorion Nuorisosinfoniaorkesterin 30-vuotista taivalta sekä reformaation 500-vuotismerkkivuotta. Ohjelmistossa olivat suomalaisen klassisen musiikin merkkiteokset Sinfonia nro 2 D-duuri op. 43 Jean Sibeliukselta ja Cantus Arcticus op. 61 Einojuhani Rautavaaralta sekä kantaesitys sveitsiläisen nykysäveltäjän Leo Dickin teoksesta Zwingli im Orbit.

Orkesterin soittajat kokoontuivat ensimmäistä kertaa yhteen elokuun alussa viikon kestävälle harjoitusperiodille Punkaharjulle. Periodi tarjosi nuorille mahdollisuuden kehittyä orkesterisoittajina kahden eri kapellimestarin johdolla, luoda uusia kansainvälisiä ystävyyssuhteita sekä päästä soittamaan yhdessä isolla kokoonpanolla vaativaa sinfoniaorkesterimateriaalia. Periodin jälkeen orkesteri konsertoi Joensuun konservatorion salissa, Kuopion Musiikkikeskuksen Konserttisalissa sekä Helsingissä Temppeliaukion kirkossa. Kuopion konsertti oli osa Kuopion kaupungin Sata vuotta hyvinvointia edistämässä -ohjelmahanketta.

Oppilaitosten yhteistyö jatkui lokakuussa, jolloin orkesteri toteutti samalla kokoonpanolla ja ohjelmistolla konserttikiertueen Sveitsissä.

Tutustu tästä linkistä Bernin konservatorion tekemään elokuvaan Suomen konserttikiertueesta!

 

ECMTA:n 10-vuotisjuhlakonferenssi 21.–23.4.2017 Kuopion Musiikkikeskuksella

Euroopan kamarimusiikkipedagoginen yhdistys ECMTA (European Chamber Music Teachers’ Association) järjesti 10-vuotisjuhlakonferenssinsa 21.23.4.2017 Kuopion Musiikkikeskuksella. Kolmipäiväisen tapahtuman isäntinä toimivat ECMTA:n rinnalla Kuopion konservatorio, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Kuopion kaupunki. Konferenssin ohjelmaan kuului muun muassa kamarimusiikkiopetusta käsittelevä ECMTA:n foorumi, professori Seppo Kimasen Beyond Chamber Music -luento, ECMTA:n 10-vuotista taivalta juhlistava Kamus-kvartetin konsertti sekä kansainvälisen opettajakaartin pitämät kamarimusiikin mestarikurssit. Konferenssin luentoja, konsertteja ja mestarikursseja pääsivät seuraamaan kaikki kamarimusiikista kiinnostuneet.