Kuopion konservatorion tanssi 20 vuotta: Tanssi koko perheen yhteisenä juttuna – Suhosten perhe

Suhosten perheessä tanssi on vahvasti läsnä. Perheen tyttäret Ada, 22, Aurora, 20 ja Aliisa, 17 ovat kaikki opiskelleet Kuopion konservatorion tanssikoulussa. Perheen äiti, Piia Suhonen, on myös päässyt sukeltamaan tanssin mahtavaan maailmaan tyttöjen harrastuksen myötä. Koko perheen voimin Suhoset ovatkin matkustaneet eri puolille Suomea katselmuksiin, joissa tytöt ovat esiintyneet. Suhoset kokevat, että tyttöjen harrastus on tuonut upeita elämyksiä erilaisten näytösten ja esiintymisten kautta myös vanhemmille – tanssista on tullut tällä tavalla koko perheen harrastus.

Piia Suhonen on seurannut tytärtensä tanssiharrastamista jo useiden vuosien ajan. Kuopion konservatorion tanssin hän näkee ammattitaitoisena ja tasa-arvoisena tanssinopetuksena, jossa otetaan myös henkilökohtaiset asiat huomioon. Suhonen mainitsee kokonaisvaltaisen opetuksen esimerkkinä ”kroppatreffit”, jossa oppilaan fysiologiset ominaisuudet käydään läpi. Esimerkiksi vartalon virheasentojen korjaukseen hän kertoo konservatorion tanssin antaneen ammattitaitoista ja yksityiskohtaista opastusta. Oppilaiden kannustus omien koreografioiden tekoon on ollut upea osa tanssiopetusta, joka on myös mahdollistanut uusia asioita myös Suhosten tytöille. Äidin näkökulmasta tanssi on antanut tytöille paljon eväitä tulevaisuuteen ja ainakin yhdelle myös tulevaisuuden ammatin.

 

Ada, 22, tanssikoulusta valmistunut, pääaineena nykytanssi, sivuaineina baletti ja jazz

Perheen esikoistytär Ada opiskelee tällä hetkellä farmasiaa Itä-Suomen yliopistossa. Tanssia hän opiskeli vuosina 2011–16 pääaineenaan nykytanssi ja sivuaineina baletti ja jazz. Tanssiopintojen Ada kertoo tuoneen hänelle hurjasti itsevarmuutta, esiintymistaitoa ja rohkeutta. Nämä taidot hän on myös kokenut erittäin hyödyllisiksi myöhemmällä iällä sekä jatko-opiskeluissa. Tanssiopintojen avulla hän on saanut myös muutamia koreografikeikkoja ja lastentanssin opetuskeikkoja.

Adan parhaisiin muistoihin konservatoriolta lukeutuvat esiintymiset sekä uudet ystävät ja tuttavuudet. Koska tanssikoulussa opiskelu mahdollisti tutustumisen myös muusikko-opiskelijoihin erilaisten yhteisproduktioiden myötä, on ystävyyssuhteita päässyt luomaan myös musiikkialan opiskelijoiden kanssa. Ada muistelee erityisen lämmöllä myös kaikkia tanssikoulun esiintymismatkoja. Adan viesti nykyisille ja uusille tanssin opiskelijoille on selkeä: Jatkakaa tanssimista ja ilmaiskaa itseänne tunneilla. Tanssi antaa teille tulevaisuudessa paljon apuja moneen asiaan!

 

Aurora, 20, tanssinopettajaopiskelija Savonia-AMK, konservatorion nykytanssista valmistunut

Suhosten perheen keskimmäinen tytär, Aurora, opiskeli Kuopion konservatorion tanssikoulussa vuosina 2011–18. Harrastuksesta on tulossa pian myös ammatti, sillä hän opiskelee tällä hetkellä toista vuotta tanssinopettajaopinnoissa Savonia-ammattikorkeakoulussa. Jatko-opintoja varten Aurora kokee saaneensa konservatoriolta hyvät lähtökohdat. Tanssissa pääsi hyvin harjoittamaan omia koreografisia ja tanssillisia taitoja ja siellä myös kannustettiin omaan ajatteluun sekä päättelyyn. Tanssinopettajista Auroralla on hyviä muistoja; opettajat olivat ammattitaitoisia ja kannustavia ja he myös rohkaisivat jatkamaan tanssialalle.

Opiskeleminen konservatoriolla oli Auroran mielestä mukavaa. Tanssitunneilla oli innostava ja turvallinen ilmapiiri, josta suuri kiitos kuuluu ystäville ja opettajille. Esitykset ja erilaiset produktiot Aurora muistaa hyvin antoisina ja mielenkiintoisina. Nykyisiä ja tulevia konservatorion tanssin opiskelijoita Aurora haluaa kannustaa haastamaan itseään ja nauttimaan siitä mitä tekee.

 

Aliisa, 17, syventävien opintojen oppilas, nykytanssi

Suhosten perheen kuopus, Aliisa opiskelee lukiossa toisella vuosikurssilla. Kuopion konservatorion tanssissa hän opiskelee parhaillaan syventävissä opinnoissa, pääaineena nykytanssi. Kokemuksia tanssikoulusta myös Aliisalle on ehtinyt kertyä vuosien saatossa. Erityisen hyvinä muistoina mieleen on jäänyt kavereiden kanssa tunneilla yhdessä tekeminen sekä kaikki esityskokemukset ja esiintymismatkat.

Tanssin opiskelu on tuonut Aliisalle itsevarmuutta muun muassa esiintymisten kautta. Opinnoista on löytynyt hyviä kavereita sekä tunneilla on saanut tukea oman kehon fysiologisiin asioihin. Aliisa haluaa kannustaa muita tanssin opiskelijoita ja tanssiopinnoista kiinnostuneita jatkamaan tanssimista ja nauttimaan sen tuomasta ilosta. Hän muistuttaa, että Kuopion konservatorion tanssikoulu on hieno tanssikoulu, jossa tuon voi saavuttaa!

 

LUE LISÄÄ TARINOITA TANSSIKOULUN VUOSIEN VARRELTA JA TANSSIN OPINNOISTA KONSALLA