Oppilaiden lomakkeet

Ilmoitus opintojen lopettamisesta tai oppilaspaikan perumisesta:

 

Yhteystietojen muutosilmoitus
Ilmoitus tehdään Konservatorion Wilma-järjestelmän Lomakkeet -osiossa.

Kirjautuminen Wilmaan

Opintojen tilapäinen keskeytys
Tanssin ja musiikin perusopintojen oppilaat. Lomake löytyy Wilmasta.

Kirjautuminen Wilmaan

Sivuaine- , pääaineen-/ opettajanvaihtohakemus
Musiikin perusopintojen oppilaat

Kirjautuminen Wilmaan