Oppilaiden lomakkeet

Ilmoitus opintojen lopettamisesta tai oppilaspaikan perumisesta:

 

Yhteystietojen muutosilmoitus
Ilmoitus tehdään Konservatorion Wilma-järjestelmän Lomakkeet -osiossa.
Kirjautuminen Wilmaan

Instrumenttioppilaat (musiikin perus- tai musiikkiopistotaso)
Sivuaine- , pääaineen-/ opettajanvaihtohakemus tai ilmoitus opintojen tilapäisestä kesketyksestä löytyvät Wilmasta.
Kirjautuminen Wilmaan