Lukukausimaksut

 

Kuopion konservatorion lukukausimaksu- ja oppilaspaikan peruutusehdot:

  1. Oppilas sitoutuu hakiessaan/ilmoittautuessaan opintoihin koko lukuvuoden ajaksi. Oppilaspaikasta maksettava maksu laskutetaan lukukausittain. Syyslukukausi laskutetaan syys-lokakuussa ja kevätlukukausi tammi-helmikuussa.
  2. Syyslukukauden oppilaspaikan voi perua maksutta sähköisellä ilmoituksella ennen ensimmäisen opetusviikon alkua. Kevätlukukauden osalta oppilaspaikka tulee perua 15.11. mennessä.
  3. Opetuksen alkamisen jälkeen oppilas maksaa lukukausimaksun kokonaan, myös silloin kun hän jättää tulematta opetukseen tai keskeyttää sen.
  4. Mikäli oppilas joutuu terveydellisistä syistä (lääkärintodistuksella) tai elämäntilanteen äkillisestä muutoksesta johtuen, perumaan oppilaspaikkansa kesken lukukauden, voidaan lukukausimaksua tilanteen mukaan alentaa niin, että maksettavaksi jää vain ennen perumista pidetyt oppitunnit tai lukukausimaksusta peritään vain puolet. Tästä järjestelystä sovitaan tapauskohtaisesti.
  5. Opetus ei voi jatkua mikäli edellisen lukukauden lukukausimaksu on maksamatta.

Laskutus

Syyslukukausi laskutetaan syys-lokakuussa ja kevätlukukausi tammi-helmikuussa.

Maksaminen

Maksut tulee suorittaa eräpäivään mennessä.
Maksujärjestelyistä voi sopia kirjanpitäjän kanssa.
Mikäli syyslukukauden maksua ei ole maksettu lukukauden loppuun mennessä, aiheuttaa se opintojen päättymisen vuodenvaihteessa.
Mikäli kevätlukukauden maksua ei ole maksettu lukukauden loppuun mennessä, aiheuttaa se opintojen päättymisen toukokuun loppuun.

 

Lukukausimaksujen huojennukset

Lukukausimaksuista voidaan hakemuksesta myöntää huojennusta taloudellisin perustein. Huojennusta ei voi hakea avoimen konservatorion opintoihin. Huojennukset myönnetään koko lukuvuodeksi (sekä syys- että kevätlukukausi). Huojennushakemus tulee toimittaa vuosittain elokuun viimeiseen päivään mennessä.

Huojennushakemusten jättöaikaa jatketaan syksyllä 2021 poikkeuksellisesti 6.9.2021 saakka, jonka jälkeen tulleet hakemukset käsitellään vasta tammikuussa ja ne koskevat vain kevään lukukausimaksua.

Kevätlukukaudella (tammikuun puolivälissä) käsitellään sellaisten oppilaiden huojennushakemukset, jotka ovat aloittaneet opetuksen kesken lukuvuoden. Tammikuun alussa huojennusta voi hakea myös, mikäli huoltajien taloudellinen tilanne on selkeästi heikentynyt edelliseen syksyyn verrattuna.

Huojennushakemukset käsittelee hallintopäällikkö, jolta saa asiasta tarkempia tietoja (puh. 050 5912730)

Kotikuntaosuudet

Oppilaspaikan edellytyksenä on oppilaan kotikunnan ja konservatorion välinen kuntaosuus-sopimus. Kunnat päättävät kuntaosuuksista vuosittain ja kunnan negatiivisella kuntaosuus-päätöksellä voi olla kielteisiä vaikutuksia kyseisen kunnan oppilaspaikkoihin. (Yksittäisillä oppilailla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa kuntaosuuksiin, vaan ne ovat aina kuntien päätöksiä.)