Musiikin perus- ja syventävien opintojen hinnasto

 

Musiikin perus- tai syventävien opintojen oppilasmaksu**

Solistinen pääaine 280 €

Solistinen sivuaine 140 €

 

**Musiikin perusopetuksen lukukausimaksuun sisältyy soittotuntien lisäksi kaikki opetussuunnitelman mukainen opetus, jonka määrä vaihtelee opintojen eri vaiheessa. Lukukausimaksua ei siis makseta vain tietystä määrästä soittotunteja, vaan koko opetuspaketista, johon sisältyvät musiikin perusteet, yhteismusisointi, säestystunnit ja esiintymiset sekä konservatorion koko konsertti- ja esiintymistoiminta.

 

Lisämaksut
Kirjautumismaksu musiikin perustason opintojen alkaessa 5,-
Muistutuslaskulisä maksukehotuksesta 5,-

 

Aiemmin päätettyjä lukukausimaksujen korotuksia (280 -> 300 € ja 140 -> 150 €) siirrettiin vuodella eteenpäin, ne tulevat voimaan vasta elokuussa 2021 (johtokunnan päätös 31.3.2020/7§).