Musiikin perus- ja syventävien opintojen hinnasto

Lukukausimaksu laskutetaan kaksi kertaa lukuvuoden aikana, sekä syyslukukaudelta että kevätlukukaudelta.

Musiikin perus- tai syventävien opintojen oppilasmaksu**

Solistinen pääaine 280 €

Solistinen sivuaine 140 €

 

**Musiikin perusopetuksen lukukausimaksuun sisältyy soittotuntien lisäksi kaikki opetussuunnitelman mukainen opetus, jonka määrä vaihtelee opintojen eri vaiheessa. Lukukausimaksua ei siis makseta vain tietystä määrästä soittotunteja, vaan koko opetuspaketista, johon sisältyvät musiikin perusteet, yhteismusisointi, säestystunnit ja esiintymiset sekä konservatorion koko konsertti- ja esiintymistoiminta.

 

Lisämaksut
Kirjautumismaksu musiikin perustason opintojen alkaessa 5,-
Muistutuslaskulisä maksukehotuksesta 5,-

 

Aiemmin päätettyjä lukukausimaksujen korotuksia (280 -> 300 € ja 140 -> 150 €) siirrettiin vuodella eteenpäin, ne tulevat voimaan vasta elokuussa 2022 (johtokunnan päätös 24.2.2021/9§).