Maskin käyttöä suositellaan yli 12-vuotiailla

Konservatorio suosittelee maskin käyttöä koulun opetus/odotustiloissa, kun lähikontaktin välttäminen ei ole mahdollista. Kasvomaskin käyttöä suositellaan vastaedes 12 vuotta täyttäneille. Tulethan konservatorioon vain terveenä, ylläpidä hyvää käsihygieniaa ja vältä turhaa oleilua konservatorion tiloissa.

THL on päivittänyt kansalaisille tarkoitettua maskisuositusta. Kasvomaskin käyttöä suositellaan vastedes 12 vuotta täyttäneille. Taustalla on Maailman terveysjärjestö WHO:n suositus, jonka mukaan 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien tulisi noudattaa aikuisten maskisuositusten periaatteita.

THL suosittelee kasvomaskin käyttöä koko maassa.

THL päivitti maskisuositusta – maskin käyttöä suositellaan jatkossa yli 12-vuotiaille