Musiikkiopinnot

 

Musiikin varhaisiän opinnot

Tavoitteenamme on herättää lapsissa rakkaus, kiinnostus ja uteliaisuus musiikkia kohtaan. Musiikin varhaisiän opintoja on tarjolla Kuopion lisäksi Juankosken, Lapinlahden, Nilsiän, Siilinjärven ja Suonenjoen toimipisteissä.

 

Musiikin perusopinnot ja syventävät opinnot

Perusopintoihin sisältyy

  • instrumenttiopetusta
  • musiikin perusteiden opintoja
  • yhteismusisointia

Opetus etenee joustavasti tasolta toiselle, alkutaso-keskitaso-jatkotaso. Musiikin perusopinnot tukevat luovaa ajattelua ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja antavat valmiuksia musiikin itsenäiseen harrastamiseen. Perusopintojen jälkeen oppilas voi siirtyä syventäviin opintoihin,

Musiikin syventävissä opinnoissa 

  • vahvistetaan ja laajennetaan perusopinnoissa opittuja taitoja ja tietoja
  • voi valita syventävien opintojen painotuksen oman mielenkiinnon ja päämäärän mukaan
  • saa valmiuksia omien tavoitteiden mukaiseen musiikkiopintojen jatkamiseen muilla koulutusasteilla

Musiikin perusopintojen ja syventävien opintojen opetusta on Kuopion lisäksi Juankosken, Lapinlahden, Nilsiän, Siilinjärven ja Suonenjoen toimipisteissä. Soitinvalikoima vaihtelee opetuspaikkakunnan mukaan. Oppilaat valitaan musiikin perusopintoihin ja syventäviin opintoihin pääsykokeen kautta.