Musiikkiopinnot

Hakeminen musiikkiopintoihin |  Lukukausimaksut  | Lukuvuoden aikataulu
Oppilaiden lomakkeet  | Tapahtumat| Jatkoilmoittautuminen

 

Musiikin varhaisiän opinnot

Musiikin varhaisiän opinnot tarjoavat oppimisen iloa ja elämyksiä 0–10-vuotiaille lapsille. Tavoitteenamme on herättää lapsissa rakkaus, kiinnostus ja uteliaisuus musiikkia kohtaan. Opinnot jakautuvat musiikkileikkikouluopetukseen (0–6-vuotiaat) ja musiikin valmentavaan opetukseen (5–10-vuotiaat). Musiikin varhaisiän opintoja on tarjolla Kuopion lisäksi Juankosken, Lapinlahden, Nilsiän, Siilinjärven ja Suonenjoen toimipisteissä.

Musiikin perusopinnot ja syventävät opinnot

Musiikin perusopinnot tarjoavat lapsille ja nuorille musisoimisen iloa ja mahdollisuuden kehittää monipuolisesti ja yksilöllisesti musiikillista osaamistaan. Musiikin perusopinnoissa oppilas valitsee itselleen sopivan soittimen joko klassisen musiikin tai rytmimusiikin soittimista. Soitinvalikoima vaihtelee opetuspaikkakunnan mukaan. Perusopinnot koostuvat instrumenttiopetuksesta, musiikin perusteiden opinnoista sekä yhteismusisoinnista. Opetus etenee joustavasti tasolta toiselle. Musiikin perusopinnot tukevat luovaa ajattelua ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja antavat valmiuksia musiikin itsenäiseen harrastamiseen.

Musiikin syventävät opinnot tarjoavat nuorille mahdollisuuden vahvistaa ja laajentaa perusopinnoissa oppimiaan taitoja ja tietoja. Oppilas voi valita syventävien opintojensa painotuksen oman mielenkiintonsa ja päämääränsä mukaan. Opinnot antavat myös valmiuksia oppilaan tavoitteiden mukaiseen musiikkiopintojen jatkamiseen muilla koulutusasteilla.

Musiikin perusopintojen ja syventävien opintojen opetusta on Kuopiossa, Juankoskella, Lapinlahdella, Nilsiässä, Siilinjärvellä ja Suonenjoella. Oppilaat valitaan musiikin perusopintoihin ja syventäviin opintoihin pääsykokeen kautta.

Lue lisää: Musiikin perusopinnot ja syventävät opinnot | Klassinen musiikki

Lue lisää: Musiikin perusopinnot ja syventävät opinnot | Rytmimusiikki

 

   perusopetus klassinen  perusopetus rytmi