Musiikkiopinnot

Hakeminen musiikkiopintoihin |  Lukukausimaksut  | Lukuvuoden aikataulu
Oppilaiden lomakkeet  | Tapahtumat| Jatkoilmoittautuminen lkv 17-18

 

 

Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikoulun tehtävänä on antaa monipuolista ja tavoitteellista varhaisiän musiikkikasvatusta.
Varhaisiän musiikin opetustarjontaamme kuuluvat:

 

Musiikin perus- ja opistotason opinnot

Soittamista, laulamista ja muita musiikillisia perustaitoja opiskellaan musiikin perusopetuksessa, jonne oppilaat valitaan pääsykokeen kautta. Musiikin perustason opinnot ovat tavoitteellisia ja tasolta toiselle eteneviä (opetussuunnitelma).  Soiton- tai laulunopiskelun lisäksi opintoihin sisältyy eri vaiheissa myös yhteismusisointia ja musiikin perusteita. Musiikin perusopetus jakautuu musiikin perustasoon ja sen jatkona olevaan musiikkiopistotasoon.

   perusopetus klassinen  perusopetus rytmi