Instrumentti II (sivuaine) haku on vuosittain ajalla 6.4. – 15.5. Wilmassa kohdassa Hakemukset ja päätökset. Instrumentti II voi hakea pääsääntöisesti vasta, kun oppilas on suorittanut hyväksytysti Instrumentti I alkutason. Päätökset tehdään viimeistään syyskuussa.

Instrumentti II opiskeluoikeus on harkinnanvarainen ja sidoksissa halutun soittimen opetusresursseihin, joten opiskeluoikeuksia voidaan myöntää vain rajoitetusti.

Instrumentti II maksu on 140 € / lukukausi.