Klassisen musiikin opinnot

Musiikin perusopinnot

Musiikin perusopinnoissa oppilas valitsee itselleen sopivan soittimen klassisen musiikin soittimista, joiden valikoima vaihtelee opetuspaikkakunnan mukaan. Kuopiossa oppilailailla on valittavana yli 20 eri klassisen musiikin instrumenttia.

Juankosken, Lapinlahden, Nilsiän, Siilinjärven ja Suonenjoen soitinvalikoimaan voi tutustua toimipisteiden sivuilla.

Klassisen musiikin soitinopintojen alkamisikä vaihtelee soittimesta riippuen. Alle kouluikäisenä voi aloittaa pianon-, jousisoittimien-, harmonikan-, kanteleen- ja huilunsoiton. Muiden puhallinsoittimien (mm. klarinetti, oboe, fagotti, vaskipuhaltimet) hyvä aloitusikä on 8-10 vuotta. Klassiset lauluopinnot voi aloittaa 10 vuoden iässä.

Perusopintoihin sisältyy

  • instrumenttiopetusta
  • musiikin perusteiden opintoja
  • yhteismusisointia

Opinnot voi aloittaa aivan alusta tai jatkaa jo aiemmin aloitettua harrastusta. Opetus etenee joustavasti tasolta toiselle, alkutaso-keskitaso-jatkotaso. Esiintyminen yksin ja yhdessä sekä esiintymisen harjoitteleminen ovat myös tärkeä osa musiikinopiskelua. Oppilaat valitaan musiikin perusopintoihin pääsykokeen kautta.

 

 

Musiikin syventävät opinnot

Musiikin syventävät opinnot tarjoavat nuorille mahdollisuuden vahvistaa ja laajentaa perusopinnoissa oppimiaan taitoja ja tietoja. Oppilaat pääsevät syventämään musiikillista ilmaisuaan, hahmotuskykyään ja suhdettaan musiikkiin. Heidän musisointi-, esiintymis- ja yhteistyötaitonsa kehittyvät ja heitä tuetaan omien yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa omalle oppimiselleen.

Oppilas voi valita syventävien opintojensa painotuksen oman mielenkiintonsa ja päämääränsä mukaan. Opinnoissa voi syventyä instrumenttiopintoihin, yhteismusisointiin tai oman musiikin tekemiseen. Oppilaat saavat valmiuksia tavoitteidensa mukaiseen musiikkiopintojen jatkamiseen muilla koulutusasteilla.