Klassisen musiikin opinnot

Hakeminen |  Lukukausimaksut  | Lukuvuoden aikataulu
Oppilaiden lomakkeet  |
Tapahtumat | Soitinlainat

Soittamista, laulamista ja muita musiikillisia perustaitoja opiskellaan musiikin perusopetuksessa, jonne oppilaat valitaan pääsykokeen kautta. Soitinopintojen alkamisikä vaihtelee soittimesta riippuen. Musiikin perusopetukseen voi hieman soittimesta riippuen pyrkiä jo alle kouluikäisenä (piano, jousisoittimet, kantele, huilu), jotkin soittimet vaativat soittajalta hieman enemmän kokoa ja voimaa (klarinetti, oboe, fagotti, vaskipuhaltimet). Klassisen laulun opiskelun alaikäraja on  16 v.

Musiikin perusopetus jakautuu musiikin perustasoon ja sen jatkona olevaan musiikkiopistotasoon. Musiikin perustason opetus on tarkoitettu pääasiallisesti lapsille ja nuorille, mutta myös aikuisia voidaan ottaa oppilaaksi. Opetusta annetaan klassisessa ja rytmimusiikissa. Tavoitteena on luoda jokaiselle oppilaalle hyvä musiikkisuhde ja antaa valmiuksia sekä musiikin elinikäiseen harrastamiseen että musiikkialan ammattiopintoihin.

Musiikin perutason opinnot ovat tavoitteellisia ja tasolta toiselle eteneviä.  Viikoittaisen soittotunnin lisäksi opintoihin sisältyy eri vaiheissa myös yhteismusisointia ja musiikin perusteita.

Musiikin perustasolla oppilas

Hakeminen

Musiikin perusopetukseen haetaan keväisin ja oppilaat valitaan pääsykokeissa, joissa pyritään selvittämään pyrkijän edellytykset tavoitteelliseen musiikinopiskeluun. Pääsykokeeseen sisältyy musikaalisuustesti, laulunäyte ja soittonäyte, mikäli soitinopintoja on jo takana. Lisäksi arvioidaan halutun soittimen soveltuvuus oppilaalle.