Musiikin varhaisiän opinnot

Musiikkileikkikoulu ja musiikin valmentava opetus

Hakeminen | Jatkoilmoittautuminen | Lukukausimaksut | Lukuvuoden aikataulu | Oppilaiden lomakkeet

Opettajat/opetuspaikat | Tapahtumat | Ryhmätarjonta ja lukujärjestys | Muskarissa huomioitavaa

 

Musiikin varhaisiän opintojen tehtävänä on antaa monipuolista ja tavoitteellista musiikkikasvatusta. Opinnot jakautuvat musiikkileikkikouluopetukseen (0–6-vuotiaat) ja musiikin valmentavaan opetukseen (5–10-vuotiaat). Musiikin varhaisiän opintoja on tarjolla Kuopion lisäksi Juankosken, Lapinlahden, Nilsiän, Siilinjärven ja Suonenjoen toimipisteissä.

Musiikkileikkikouluopetus:
Musiikin valmentava opetus: