Musiikkileikkikoulu

Musiikin varhaisiän opintojen tehtävänä on antaa monipuolista ja tavoitteellista musiikkikasvatusta.

Muskarin opetustarjonta on suunnattu 0–6-vuotiaille lapsille. Opetus etenee lapsen kehitysvaiheiden ja kunkin lapsiryhmän edellytysten mukaisesti. Opetuksen lähtökohtana on kuuloaistin herkistäminen ja kuuntelutaidon kehittäminen.

Muskarin tavoitteena:
  • Hyvän musiikkisuhteen rakentaminen
  • Sosiaalisuuteen kasvaminen
  • Suomalaiseen kulttuuriperintöön tutustuminen

Musiikista saatu ilo ja myönteiset kokemukset antavat pohjan musiikin tiedollisten ja taidollisten asioiden omaksumiselle. Musiikillista ajattelua kehitetään tutustumalla rytmin, sointivärin, dynamiikan, melodian, harmonian ja muodon alkeisiin monipuolisten ja elämyksellisten työtapojen avulla. Työtapoja ovat liike, tanssi, loru, runo, tarina, musiikkiliikunta, laulu, soitto, kuunteleminen, kuva ja draama.

Musiikkileikkikouluopetusta on tarjolla Kuopion lisäksi myös Juankosken, Lapinlahden, Nilsiän, Siilinjärven ja Suonenjoen toimipisteissä. Musiikkileikkikoulun oppilas voi halutessaan osallistua 5-vuotiaasta alkaen musiikkileikkikouluryhmän ohella musiikin valmentavaan opetukseen.