Musiikkileikkikoulu

Musiikin varhaisiän opintojen tehtävänä on antaa monipuolista ja tavoitteellista musiikkikasvatusta. Musiikkileikkikoulun opetustarjonta on suunnattu 0–6-vuotiaille lapsille. Opetus etenee lapsen kehitysvaiheiden ja kunkin lapsiryhmän edellytysten mukaisesti. Opetuksen lähtökohtana on kuuloaistin herkistäminen ja kuuntelutaidon kehittäminen. Tavoitteena on hyvän musiikkisuhteen rakentaminen, sosiaalisuuteen kasvaminen ja suomalaiseen kulttuuriperintöön tutustuminen. Musiikista saatu ilo ja myönteiset kokemukset antavat pohjan musiikin tiedollisten ja taidollisten asioiden omaksumiselle. Musiikillista ajattelua kehitetään tutustumalla rytmin, sointivärin, dynamiikan, melodian, harmonian ja muodon alkeisiin monipuolisten ja elämyksellisten työtapojen avulla. Työtapoja ovat liike, tanssi, loru, runo, tarina, musiikkiliikunta, laulu, soitto, kuunteleminen, kuva ja draama.

Musiikkileikkikouluopetusta on tarjolla Kuopion lisäksi myös Juankosken, Lapinlahden, Nilsiän, Siilinjärven ja Suonenjoen toimipisteissä.

Opetustarjonta

0–4-vuotiaat

Masumuskari / Vauva-, taapero- ja nappularyhmät 3kk–2-vuotiaat / Musiikkileikkikouluryhmät 3–4-vuotiaat

Tutustu musiikin varhaisiän opintojen ryhmätarjontaan.

5–6-vuotiaat

Musiikkileikkikouluryhmät 5–6-vuotiaat / Kanteleryhmät 5–6-vuotiaat / Alkusoitto 5–6-vuotiaat

Tutustu musiikin varhaisiän opintojen ryhmätarjontaan.

Musiikkileikkikoulun oppilas voi halutessaan osallistua 5-vuotiaasta alkaen musiikkileikkikouluryhmän ohella musiikin valmentavaan opetukseen.