Musiikkileikkikoulun opetustarjonta

0–4-vuotiaat

Masumuskari

Masumuskari on uusi Kuopion konservatorion musiikkileikkikoulutoiminnan muoto, missä odottavat äidit tulevat mukaan muskariin raskauden loppuvaiheessa. Vauvojen synnyttyä toiminta jatkuu äitien ja vauvojen yhteisellä muskarilla. Muskariryhmä kokoontuu lukuvuoden aikana 31–33 kertaa (45 min. kerrallaan). Masumuskarin kautta halutaan tuoda musiikki, leikki ja lorut osaksi vauvaperheen arkea. Ryhmästä voi musiikin ilon lisäksi löytää uusia ystäviä ja vertaistukea vauva-arkeen. Osallistuminen ei vaadi aiempia musiikkiopintoja eikä soitto- tai laulutaitoa. Vauva nauttii oman vanhempansa äänestä juuri sellaisena kuin se on. Myös isät ovat tervetulleita ryhmään ja lukuvuoden aikana pyritään järjestämään muutamia perhekertoja viikonloppuisin. Masumuskaria on aikaisemmin järjestetty konservatorion hallinnoiman Takuulla!-hankkeen toimintana yhteistyössä muun muassa Pyörön neuvolan kanssa.

Tutustu musiikin varhaisiän opintojen ryhmätarjontaan.

Vauva- taapero- ja nappularyhmät 3kk–2-vuotiaat

Lapset jakautuvat syntymävuoden mukaan 6–10 oppilaan ryhmiin. Toiminta tapahtuu yhdessä oman aikuisen kanssa. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 45 min. kerrallaan. Alle 3-vuotiaiden opetuksen tavoitteena on myönteisen ja miellyttävän ilmapiirin luominen, ja työskentelyssä musiikkiin yhdistetään myös muita taidemuotoja. Pienimmillä muskarilaisilla toiminta tapahtuu aluksi oman aikuisen kanssa, iän karttuessa lasta rohkaistaan yhä itsenäisempään toimintaan.

Tutustu musiikin varhaisiän opintojen ryhmätarjontaan.

Musiikkileikkikouluryhmät 3–4-vuotiaat

Lapset jakautuvat syntymävuoden mukaan 6–10 oppilaan ryhmiin. esim. muksut 3 v., 4v. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 45 min. kerrallaan. Opetuksen tavoitteena on herättää rakkaus, kiinnostus ja uteliaisuus musiikkiin. Opetus etenee lapsen kehitysvaiheiden mukaan.

Toiminnalla pyritään lapsen omaa persoonallisuutta kunnioittaen luomaan ilmapiiri, jossa jokainen rohkenee osallistua yhteisiin leikkeihin omalla tavallaan. Tuetaan lapsen itseluottamuksen ja keskittymiskyvyn kehitystä. Harjoitellaan odottamaan omaa vuoroa, kuuntelemaan toisia ja annettuja ohjeita sekä tekemään asioita yhdessä. Oma kokemus ja leikinomainen toiminnallisuus ovat asioiden omaksumisen lähtökohtana.

Musiikkileikkikoulu tekee yhteistyötä päiväkotien kanssa järjestämällä opetusta päiväkodeissa niiden toiminta-aikaan. Opetukseen osallistuvat pääasiassa kyseisen päiväkodin 3–6-vuotiaat lapset ja opetus tapahtuu Kuopion konservatorion varhaisiän musiikkikasvatuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Nykyiset oppilaat voivat jatkoilmoittautua päiväkotimuskareihin Kuopion konservatorion Wilmassa ja uudet hakijat ilmoittauvat ryhmiin musiikin varhaisiän opintojen yleisenä hakuaikana.

Tutustu musiikin varhaisiän opintojen ryhmätarjontaan.