Muskarin opetustarjonta

5–6-vuotiaat

 

Muskariryhmät 5–6-vuotiaat

Lapset jaetaan ryhmiin syntymävuoden mukaan (ryhmäkoot 6–10 oppilasta).

5-6-vuotiaiden ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 45–60 min. kerrallaan.

Opetuksen tavoitteena on herättää kiinnostus ja uteliaisuus musiikkiin, kannustaa musiikin jatkuvaan harrastamiseen sekä luoda sille tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Opetus etenee lapsen kehitysvaiheiden mukaan. Muskarin oppilas voi halutessaan hakea myös musiikin valmentavaan opetukseen.

 

Kanteleryhmät 5–6-vuotiaat

5-6-vuotiaiden kanteleryhmät kokoontuvat kerran viikossa 45–60 min. kerrallaan.

Kantelemuskarissa opitaan 5-kielisen kanteleen soiton alkeita. Tunnilla käytetään kanteletta muun normaalin muskaritoiminnan ohella rikastuttamaan musiikin kokemista ja oppimista. Lapset soittavat omilla kanteleilla. Jos perheessä ei vielä ole kannelta, se voidaan hankkia yhteistilauksena syksyllä opetuksen alettua. Kanteleiden hinnat vaihtelevat 135–180€ välillä. Muskarin oppilas voi halutessaan hakea myös musiikin valmentavaan opetukseen.

 

Alkusoitto 5–6-vuotiaat (valmentava opetus)

Alkusoitossa lapsi saa muskaritunnin lisäksi soitinopetusta 2–3 oppilaan pienryhmässä 30–45 min./vko yhden vuoden ajan. Soitinvalikoima vaihtelee vuosittain ja paikkakunnittain (esim. piano, viulu, alttoviulu, sello, kitara, harmonikka, trumpetti, huilu).

Pienryhmätunnilla lapsi oppii soittamisen alkeita ja työskentelytapoja sekä saa vahvistusta tulevalle soitinvalinnalleen. Alkusoittoon ei ole pääsykoetta. Alkusoiton oppilaille suositellaan muskariryhmää.

Ilmoittautuminen: vanhat oppilaat ennakkoilmoittautuvat alkusoittoon Wilman kautta jatkoilmoittautumisaikana. Ryhmien järjestämisestä päätetään lukuvuosittain ja paikkakunnittain erikseen. Lisätietoa saa omalta muskariopettajalta. Uudet hakijat voivat ilmoittautua ryhmiin hakuaikana.

Alkusoitto-opetuksen tavoitteena on:

  • Tarjota lapselle mahdollisuus tutustua soittimiin ja testata niiden soveltuvuutta itselleen
  • Tarjota musiikista kiinnostuneille lapsille mahdollisuus kokeilla soittoharrastusta ennen sitoutumista varsinaisiin soitinopintoihin ja kehittää soitinopinnoissa tarvittavia valmiuksia