Musiikkileikkikoulun opetustarjonta

5–6-vuotiaat

Musiikkileikkikouluryhmät 5–6-vuotiaat

Lapset jakautuvat syntymävuoden mukaan 6–10 oppilaan ryhmiin. esim. 5v., kantele 6 v. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 45–60 min. kerrallaan. Opetuksen tavoitteena on herättää rakkaus, kiinnostus ja uteliaisuus musiikkiin. Opetus etenee lapsen kehitysvaiheiden mukaan.

Toiminnalla pyritään lapsen omaa persoonallisuutta kunnioittaen luomaan ilmapiiri, jossa jokainen rohkenee osallistua yhteisiin leikkeihin omalla tavallaan. Tuetaan lapsen itseluottamuksen ja keskittymiskyvyn kehitystä. Harjoitellaan odottamaan omaa vuoroa, kuuntelemaan toisia ja annettuja ohjeita sekä tekemään asioita yhdessä. Oma kokemus ja leikinomainen toiminnallisuus ovat asioiden omaksumisen lähtökohtana.

Musiikkileikkikoulu tekee yhteistyötä päiväkotien kanssa järjestämällä opetusta päiväkodeissa niiden toiminta-aikaan. Opetukseen osallistuvat pääasiassa kyseisen päiväkodin 3-6-vuotiaat lapset ja opetus tapahtuu Kuopion konservatorion varhaisiän musiikkikasvatuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Nykyiset oppilaat voivat jatkoilmoittautua päiväkotimuskareihin Kuopion konservatorion Wilmassa ja uudet hakijat ilmoittauvat ryhmiin musiikin varhaisiän opintojen yleisenä hakuaikana.

Tutustu musiikin varhaisiän opintojen ryhmätarjontaan.

Musiikkileikkikoulun oppilas voi halutessaan hakea myös musiikin valmentavaan opetukseen.

Kanteleryhmät 5–6-vuotiaat

Musiikkileikkikouluryhmät voivat olla painottuneita eri tavoin. 5-vuotiaat ja sitä vanhemmat voivat valita joko tavallisen ryhmän (45 min./vko) tai kanteleryhmän (opetusta 45–60 min./vko).

Kantelemuskarissa opitaan 5-kielisen kanteleen soiton alkeita. Tunnilla käytetään kanteletta muun normaalin muskaritoiminnan ohella rikastuttamaan musiikin kokemista ja oppimista. Lapset soittavat omilla kanteleilla. Jos perheessä ei vielä ole kannelta, se voidaan hankkia yhteistilauksena syksyllä opetuksen alettua. Kanteleiden hinnat vaihtelevat 135–180€ välillä.

Tutustu musiikin varhaisiän opintojen ryhmätarjontaan.

Musiikkileikkikoulun oppilas voi halutessaan hakea myös musiikin valmentavaan opetukseen.

Alkusoitto 5–6-vuotiaat

Alkusoitossa lapsi saa musiikkileikkikoulutunnin lisäksi soitinopetusta 2–3 oppilaan pienryhmässä 30–45 min./vko yhden vuoden ajan. Soitinvalikoima vaihtelee vuosittain ja paikkakunnittain (esim. piano, viulu, alttoviulu, sello, kitara, harmonikka, trumpetti, huilu). Pienryhmätunnilla lapsi oppii soittamisen alkeita ja työskentelytapoja sekä saa vahvistusta tulevalle soitinvalinnalleen. Alkusoittoon ei ole pääsykoetta. Alkusoiton oppilaille suositellaan musiikkileikkikouluryhmää.

Ilmoittautuminen: vanhat oppilaat ennakkoilmoittautuvat alkusoittoon Wilman kautta jatkoilmoittautumisaikana. Ryhmien järjestämisestä päätetään lukuvuosittain ja paikkakunnittain erikseen. Lisätietoa saa omalta muskariopettajalta. Uudet hakijat voivat ilmoittautua ryhmiin hakuaikana.

Alkusoitto-opetuksen tavoitteena on:

  • Tarjota lapselle mahdollisuus tutustua soittimiin ja testata niiden soveltuvuutta itselleen
  • Tarjota musiikista kiinnostuneille lapsille mahdollisuus kokeilla soittoharrastusta ennen sitoutumista varsinaisiin soitinopintoihin ja kehittää soitinopinnoissa tarvittavia valmiuksia

Tutustu musiikin varhaisiän opintojen ryhmätarjontaan.