Musiikin varhaisiän opinnot

Musiikkileikkikoulu ja musiikin valmentava opetus

 

Hakeminen | Jatkoilmoittautuminen | Lukukausimaksut | Lukuvuoden aikataulu | Oppilaiden lomakkeet

Opinnot | Opettajat/opetuspaikat | Tapahtumat | Opetustarjonta ja lukujärjetys | Muskarissa huomioitavaa

 

Varhaisiän musiikin opintoihin kuuluvat:

Musiikin varhaisiän opintoja on tarjolla Kuopion lisäksi myös Juankosken, Lapinlahden, Nilsiän, Siilinjärven ja Suonenjoen toimipisteissä.

Musiikin varhaisiän opintojen tehtävänä on antaa monipuolista ja tavoitteellista musiikkikasvatusta. Opetus etenee lapsen kehitysvaiheiden ja kunkin lapsiryhmän edellytysten mukaisesti. Opetuksen lähtökohtana on kuuloaistin herkistäminen ja kuuntelutaidon kehittäminen. Tavoitteena on hyvän musiikkisuhteen rakentaminen, sosiaalisuuteen kasvaminen ja suomalaiseen kulttuuriperintöön tutustuminen. Musiikista saatu ilo ja myönteiset kokemukset antavat pohjan musiikin tiedollisten ja taidollisten asioiden omaksumiselle. Musiikillista ajattelua kehitetään tutustumalla rytmin, sointivärin, dynamiikan, melodian, harmonian ja muodon alkeisiin monipuolisten ja elämyksellisten työtapojen avulla. Työtapoja ovat liike, tanssi, loru, runo, tarina, musiikkiliikunta, laulu, soitto, kuunteleminen, kuva ja draama.