Rytmimusiikin opinnot

Hakeminen |  Lukukausimaksut  | Lukuvuoden aikataulu
Oppilaiden lomakkeet  | Tapahtumat

Soittamista, laulamista, bändityöskentelyä ja muita rytmimusiikin perustaitoja opiskellaan musiikin perusopetuksessa, jonne oppilaat valitaan pääsykokeen kautta. Rytmimusiikin perusopetuksen alaikäraja on 8 vuotta.

Opetusta annetaan pätevien opettajien opastuksella seuraavissa instrumenteissa: sähkökitara, basso, rummut, piano/ kosketinsoittimet, puhaltimet ja laulu.

Bändissä soittaminen ja yhdessä tekeminen on ’jutun juoni’, eli olennainen osa rytmimusiikin harrastamista. Kaikille oppilaille pyritään opintojen alusta lähtien järjestämään bändi, jonka kanssa harjoitellaan ohjelmistoa. Samalla opitaan musiikin perusteita, eli nuotinlukua, musiikin kuulemista ja teoriaa. Ohjatun bänditunnin lisäksi opintoihin kuuluu henkilökohtaisia soittotunteja ja opintojen myöhemmässä vaiheessa myös musiikin perusteiden tunteja.

Bändit pääsevät esiintymään konservatorion lukukausittain järjestämissä bändi-illoissa. (ja tietenkin bändien omilla keikoilla…)

Musiikin perusopetus jakautuu musiikin perustasoon ja sen jatkona olevaan musiikkiopistotasoon. Musiikin perustason opetus on pääasiallisesti tarkoitettu peruskouluikäisille lapsille ja nuorille, mutta myös aikuisia voidaan ottaa oppilaaksi.  Tavoitteena on luoda jokaiselle oppilaalle hyvä musiikkisuhde ja antaa valmiuksia sekä musiikin elinikäiseen harrastamiseen että musiikkialan ammattiopintoihin.

Musiikin perustasolla oppilas:

  • oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja
  • oppii lukemaan, kirjoittamaan ja kuuntelemaan musiikkia
  • kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan

Rytmimusiikin opetukseen haetaan keväisin ja oppilaat valitaan pääsykokeissa, joissa pyritään selvittämään pyrkijän edellytykset tavoitteelliseen musiikinopiskeluun. Pääsykokeeseen sisältyy musikaalisuustesti, laulunäyte ja soittonäyte, mikäli soitinopintoja on jo takana. Lisäksi arvioidaan halutun soittimen soveltuvuus oppilaalle.