Muutoksia soitinlainamaksuihin 1.8.2021 alkaen

Kuopion konservatorio lainaa omistamiaan soittimia Kuopion konservatorion musiikin perusopetuksessa tai toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa oleville oppilailleen ja opiskelijoilleen sekä Savonia-ammattikorkeakoulun musiikinopiskelijoille. Lainaaminen tehdään yhdessä oppilaan/huoltajan ja opettajan kanssa.

Lainasoittimista peritään lukukausittain maksu. Maksuvelvollisuus ei koske Kuopion konservatorion toisen asteen ammatillisen koulutuksen eikä pienryhmäopetuksen opiskelijoita.

Lukukausittaiset maksut muuttuvat 1.8.2021 alkaen seuraavasti:

Jousisoitin 40 € (aiemmin 33 €)

Jousi 10 € (aiemmin 6 €)

Muut soittimet (puhaltimet jne.) pääosin 40 € (aiemmin 30€)

Lainaukset oppilaitoksen ulkopuolisille: soitin 50€ ja jousi 15€

Mikäli oppilas / opiskelija tarvitsee jotakin erikoissoitinta käyttöönsä soittaakseen sitä esim. konservatorion orkesterissa tai yhtyeessä, ei soittimesta peritä lainausmaksua. Yhtyekäyttöön lainatuista vanhan musiikin soittimista ei peritä lainausmaksua. Sen sijaan soittimesta, jonka musiikin perusopetuksen oppilas tai Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelija lainaa joko pää- tai sivuaineen opintojaan varten, peritään lainausmaksu.

Lisätietoa soitinlainauksen periaatteista voit lukea täältä.