Laulun opinnot voi aloittaa 7-10 vuoden iässä laulupajassa. Laulun perusopetukseen voivat hakea kaikki laulamisesta kiinnostuneet noin 9 vuotiaat ja sitä vanhemmat aina aikuisikään asti.

Klassisen laulun opinnoissa kehitetään omaa lauluääntä ja musiikillisia taitoja erilaisten ääniharjoitusten ja hengitysharjoitusten sekä laulujen kautta. Lauluohjelmisto ulottuu aina renessanssimusiikista aikamme musiikkiin, liedistä oratorioon ja oopperaan useilla eri kielillä. Laulajille on sävelletty paljon hienoa musiikkia, josta löytyy sopivaa laulettavaa erilaisille ja eri ikäisille laulajille.