Nokkahuilu

Nokkahuilu kuuluu puupuhaltimiin, mutta ei ole orkesterisoitin. Se on suhteellisen kevyt käsitellä ja so­veltuu pienellekin soittajalle. Etuna on myös alkuvai­heessa edullinen soittimen hankintahinta. Nokkahui­luun on tarttunut ”koulusoittimen” leima, mutta se on hieno ja ilmaisuvoimainen soitin, jolle on sävelletty paljon mu­siikkia eri aikakausina, erityisesti barokkiai­kaan. Nokkahuilu soveltuu myös aloitussoittimeksi, josta voi myö­hemmin siirtyä muihin puhaltimiin.