Pohjois-Savo edelläkävijänä kulttuuristen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä: Itä-Suomen Hyvinvointivoimalan kumppanuussopimus astui voimaan 1.1.2018

Yhdeksän pohjoissavolaisen organisaation yhteisen Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (VOIMALA) -yhteistyöverkoston kumppanuussopimus astui voimaan 1.1.2018. Mukaan sopimukseen lähtivät Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Itä-Suomen yliopisto, Savon koulutuskuntayhtymä, Kuopion konservatorio, Savonia-ammattikorkeakoulu, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikkö, Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopisto sekä Kuopion Invalidit ry:n Tukipilari. Yhteistyöverkostoa johtaa ja hallinnoi Kuopion konservatorio.

Kumppanuussopimus on merkittävä askel kulttuuristen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Verkoston tavoitteena on hyödyntää kulttuuria entistä enemmän terveyttä ja hyvinvointia edistävässä ja kuntoutusta tukevassa toiminnassa Itä-Suomessa, yli organisaatiorajojen. VOIMALA pyrkii näin tiivistämään eri alojen välistä yhteistyötä koulutuksessa ja työelämässä.

Sitoutuminen verkostoyhteistyöhön vahvistaa ja laajentaa aiempaa enemmän toimijoiden moniammatillista osaamista. Toimijat tuottavat yhdessä verkoston kautta terveyttä, hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta edistäviä palvelukokonaisuuksia sekä uudenlaista liiketoimintaa. Samaan aikaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö syvenee. VOIMALA-verkostolla pyritään myös edistämään kulttuurin asemaa suunnitelluissa alueellisissa maakunta- ja soteuudistuksissa.

Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä VOIMALA laajenee ja vakiintuu yleiseksi yhteistyöverkostoksi sosiaali-, terveys-, kulttuuri- ja opetusaloilla Itä-Suomessa.

 

Lisätiedot:

Kehitysjohtaja Eeva Mäkinen
Takuulla-hankkeet ja Itä-Suomen Hyvinvointivoimala
puh. 045 1360 202
eeva.makinen@kuopionkonservatorio.fi
www.hyvinvointivoimala.fi