ROKKIA, POPPIA, JAZZIA, HEVIÄ…

Rytmimusiikki on kaikkea tätä ja paljon muuta.

Kuopion konservatoriossa voit oppia rytmimusiikkia laidasta laitaan pätevien opettajien opastuksella. Rytmimusiikkiopintojen aloitusikä on 8 vuotta.

Bändissä soittaminen ja yhdessä tekeminen on ’jutun juoni’, eli olennainen osa rytmimusiikin harrastamista. Kaikille oppilaille pyritään opintojen alusta lähtien järjestämään bändi, jonka kanssa harjoitellaan ohjelmistoa. Samalla opitaan musiikin perusteita, eli nuotinlukua, musiikin kuulemista ja teoriaa. Ohjatun bänditunnin lisäksi opintoihin kuuluu henkilökohtaisia soittotunteja ja opintojen myöhemmässä vaiheessa myös musiikin perusteiden tunteja.

Bändit pääsevät esiintymään konservatorion lukukausittain järjestämissä bändi-illoissa. (ja tietenkin bändien omilla keikoilla…)

Opetusta annetaan seuraavissa instrumenteissa:
sähkökitara, basso, rummut, piano/ kosketinsoittimet, puhaltimet ja laulu.

Tavoitteena on luoda jokaiselle oppilaalle hyvä musiikkisuhde ja antaa valmiuksia sekä musiikin elinikäiseen harrastamiseen että musiikkialan ammattiopintoihin.