Taide tulossa osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja

Taiteen edistämiskeskus Taike on juuri myöntänyt Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille 180 000 euroa kuuden maakunnan Kulttuurisote-hankkeeseen. Pohjois-Savon lisäksi mukana ovat Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pirkanmaa, Kymenlaakso ja Varsinais-Suomesta Turun kaupunki. Maakuntien yhteisessä hankkeessa selvitetään, miten taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut voidaan kirjata maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotantoa ohjaaviin asiakirjoihin. Tavoitteena on myös lisätä yleistä tietoutta ja johtavien viranhaltijoiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ymmärrystä taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista esimerkiksi ikääntyvien, pitkäaikaissairaiden tai muutoin heikossa asemassa olevien arjessa. Kulttuurisoten taustalla on jo vuodesta 2009 toiminut yhteistyöverkosto, josta on muotoutunut Itä-Suomen Hyvinvointivoimala. Yhteistyöverkoston kehitysjohtaja Eeva Mäkinen on tyytyväinen, että Kulttuurisote-hanke sai avustusta juuri nyt.

– Tavoitteena on saada Voimalassa jo kokeiltuja hyvinvointia ja terveyttä tukeva käytäntöjä laajemmin alueen kuntiin ja uudistuvaan maakuntaan. Haluamme edistää taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien ottamista osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja, etenkin niiden asiakkaiden parissa, joiden kulttuuriset perusoikeudet ovat muutenkin vaarassa jäädä toteutumatta, Mäkinen kuvaa.

Musapaja ja bänditoimintaa

Kulttuuritoiminnan tiedetään lisäävän onnistumisen kokemuksia ja elämän mielekkyyttä, vaikuttavan positiivisesti terveyteen sekä lisäävän elinikää. Voimala-verkoston onnistumisia on muun muassa KYSin lasten veri- ja syöpätautien osastolla vuonna 2013 aloitettu musapajatoiminta. Musiikkipedagogi Kuopion konservatoriosta käy viikoittain osastolla. Hän vetää pajaa yhdessä osaston psykologin kanssa. Leikkiaulassa yhteismusisointiin voivat osallistua kaikki huoneistaan pääsevät lapset vanhempineen. Huoneissaan oleville järjestetään yksilöllinen musapaja.

– Musapaja toiminta on pystytty käynnistämään Kimmo Timosen hyväntekeväisyystuottojen avulla ja vakiinnuttamaan myöhemmin pysyväksi toiminnaksi. Kokemukset musapajatoiminnasta ovat olleet hyvin myönteisiä, KYSin johtajaylilääkäri Jorma Penttinen kuvaa.

Nuorten psykiatrian osastojen bändipajat ovat toinen esimerkki uusista kulttuurin ja hyvinvoinnin palveluista Pohjois-Savossa. Pisimmillään 1,5 tuntia kestävissä harjoituksissa nuoret valitsevat itse soittimensa ja opettelevat joka kerta uuden biisin. Toimintaan työpareina osallistuville psykiatrisille sairaanhoitajille bändipajatoiminta on samalla täydennyskoulutusta.

Uusia ammatteja syntyy

Kehitysjohtaja Mäkinen arvioi, että pitkällä tähtäimellä taide- ja kulttuurimenetelmien hyödyntäminen eri ammateissa johtaa uudenlaisten työnkuvien ja ammattien syntymiseen. Oman harrastuneisuuden ottaminen hyötykäyttöön voi puolestaan lisätä henkilöstön työssä viihtymistä ja jopa pidentää työuria.

– Yksi verkoston keskeinen tavoite ja ylpeydenaihe on koulutusalat ja -asteet ylittävä yhteistyö, jossa olemme jo päässeet hyvään alkuun.
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (VOIMALA)

  • Voimala on vuodesta 2009 toiminut yhteistyöverkosto, joka kehittää kulttuuria hyödyntäviä hyvinvointipalveluja ja siihen liittyvää moniammatillista osaamista ja uutta liiketoimintaa.
  • Mukaan yhteistyöverkostosopimukseen lähtivät vuoden 2018 alusta Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Itä-Suomen yliopisto, Savon koulutuskuntayhtymä, Kuopion konservatorio, Savonia-ammattikorkeakoulu, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikkö, Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopisto sekä Kuopion Invalidit ry:n Tukipilari. Yhteistyötä johtaa ja hallinnoi Kuopion konservatorio.
  • Voimala vahvistaa myös Pohjois-Savossa tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä.
  • Hyvinvointivoimalan tavoitteena on verkostoyhteistyön laajeneminen ja vakiintuminen Itä-Suomen alueella pysyväksi yhteistyömuodoksi vuoteen 2020 mennessä.
  • Voimalaa hallinnoi Kuopion konservatorio ja sen johtaja on konservatorion rehtori Esko Kauppinen. Eeva Mäkinen toimii kehitysjohtajana.
  • Kulttuurisote-hanke on lähtenyt liikkeelle Voimala-verkostosta ja valtakunnallisesta Taikusydän-yhteistyöstä.

Lisätiedot:
Kehitysjohtaja Eeva Mäkinen, p. 045 1360 202, eeva.makinen@kuopionkonservatorio.fi
Takuulla-hankkeet ja Hyvinvointivoimala: www.hyvinvointivoimala.fi