Taidetutka-verkkolehti luotaa taiteen uusia merkityksiä

Taidetutka on kesäkuusta 2017 alkaen kahdesti vuodessa ilmestyvä verkkolehti, joka luotaa taiteen uusia merkityksiä. Lehden ensimmäisen numeron teemana on ”Taide kuuluu kaikille”. Aihetta tarkastellaan sekä kansallisesta että kansainvälisestä ulottuvuudesta. Lehti on syntynyt halusta nostaa esiin taiteen ja kulttuurin uusia rajapintoja, esitellä kiinnostavia toimijoita, tekoja ja ilmiöitä, jotka usein jäävät pinnan alle. Miten taide näyttäytyy saattohoidossa tai pakolaisleirillä? Ovatko erilaiset toimintarajoitteet esteenä uravalinnalle taiteen parissa?

Taidetutka on laajan yhteistyöjoukon yhteinen ja moniääninen ponnistus. Suunnittelussa ovat olleet mukana lehden hallinnoinnista vastaava Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry, Taikusydän – taiteen ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste, Pro Soveltavan taiteen tila ry, Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön kansallinen AILI-verkosto, ArtsEqual -tutkimushanke sekä Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilijoita. Itä-Suomen Hyvinvointivoimala on lehden toimituksessa mukana olevan Taikusydän-hankkeen Itä-Suomen pilottikumppani.

Jokaisella lehden numerolla on toimituksen määrittelemä teema. Lehden päätoimittajuus on kiertävä. Ensimmäisenä päätoimittajana toimii Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry:n puheenjohtaja Mervi Leivo: – Taiteen ja kulttuurin liikkuminen erilaisilla rajapinnoilla on koskettamista, haastamista, toisin toimimista. Eri tasoilla sujuvasti liikkumista, mutta myös siltojen rakentamista, arkisia tekoja. Yhdessä tekemistä, ideoiden ja ajatusten kunnioittamista.

Tervetuloa Taidetutkan pariin: www.taidetutka.fi