Takuulla osataan! -toiminta käynnistynyt kuopiolaisissa asumispalveluyksiköissä

Kuopion konservatorion hallinnoiman Itä-Suomen Hyvinvointivoimalan järjestämä Takuulla osataan! -toiminta käynnistyi tänä syksynä Kuopion kaupungin vanhusten asumisyksiköissä. Toiminta on suunnattu vanhusten palveluasumiseen, tehostettuun ja tavalliseen. Tämän myötä Kuopion kaupunki yhdistää vanhusten virkistystoiminnan ja henkilöstön täydennyskoulutuksen laajamittaisesti, sillä mukana ovat kaikki kaupungin asumisyksiköt.

Takuulla osataan! -ryhmiin ovat tervetulleita palvelukeskusten asukkaat ja heidän läheisensä ja ystävänsä sekä järjestötoimijat. Tavoitteena on yksinäisyyden ehkäiseminen ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen järjestöyhteistyönä. Toiminta tuo iloa arkeen sekä vanhuksille että henkilöstölle, ja on samalla henkilöstön täydennyskoulutusta.

Takuulla-ryhmiä ohjaavat taidepedagogit ja taiteilijat. Taidelajeina ovat musiikki ja kuvataide/kädentaidot. Ryhmät kokoontuvat säännöllisesti viikoittain 12 kertaa. Osa kerroista on varattu taidetoiminnalle, osa kerroista on suunnittelua ja toiminnan kehittämistä varten. Ryhmien kokoontumisajat on valittu niin, että mahdollisimman moni asumisyksiköiden henkilöstöstä pääsisi osallistumaan niihin. Tavoitteena on vuodenvaihteessa koota yhteen kokemukset ja laatia niiden pohjalta palvelukokonaisuus, jota voidaan levittää Pohjois-Savon kuntiin.

Toteutuksesta vastaavat Kuopion konservatorio, Kuopion kaupunki ja Itä-Suomen Hyvinvointivoimala. Toiminta on kaikille ilmaista ja se toteutetaan Kuopion kaupungin saamalla perintörahoituksella.

 

Lisätietoja

Eeva Mäkinen
FT, MuM, kehitysjohtaja
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala
www.hyvinvointivoimala.fi