TAKUULLA YHDESSÄ! ja VOIMALA -hankkeiden seminaari 22.4.2016

Aika: Perjantai 22.4.2016 klo 8.30–16.00

Paikka: Kuopion Musiikkikeskus, kamarimusiikkisali, Kuopionlahdenkatu 23 C

 

Päivän aikana esitellään meneillään olevia Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (VOIMALA) ja Takuulla yhdessä -hankkeita. Samalla kuullaan eri alojen asiantuntijoiden näkemyksiä taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksista terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä sekä keskustellaan tulevaisuuden koulutusnäkymistä.

VOIMALA-hankkeen päätehtävä on Itä-Suomen Hyvinvointivoimalan edistäminen aiesopimusvaiheesta kohti pysyvää toimintaa. Toisena tehtävänä on jatkaa Takuulla-toimintamallien kehittämistä ja levittämistä Kuopiossa ja sen lähialueella liittäen kehittämistyöhön myös etäopetusta. TAKUULLA YHDESSÄ! -hankkeessa nuorille tarjotaan harrastusmahdollisuuksia, edistetään heidän hyvinvointiaan, ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja vahvistetaan nuorten sosiaalista osallisuutta sekä yhteisöllisyyttä.

VOIMALA on moniammatillinen yhteistyöverkosto, joka kehittää tarve- ja asiakaslähtöisesti moniammatillista osaamista ja uudenlaisia palveluja, joissa myös kulttuurin mahdollisuuksia hyödynnetään uudella tavalla ja ennakkoluulottomasti.  Erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat kohonneen riskin väestöryhmät. Lisäksi yhteistyö vahvistaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan, koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä. VOIMALAn toiminnassa on kyse uudenlaisen moniammatillisen toimintakulttuurin luomisesta.

VOIMALAn aiesopimuksen on allekirjoittanut yhdeksän Pohjois-Savossa toimivaa organisaatiota: Itä-Suomen yliopisto, Kuopio Innovation Oy, Kuopion kaupunki, Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulu oy, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikkö ja Tohtori Matthias Ingmanin säätiö.

Kokemuksia ja osaamista on hankittu Kuopion konservatorion hallinnoimissa TAKUULLA-hankkeissa, joissa musiikkia ja tanssia on viety mm. neuvolaan, päiväkoteihin, kouluihin, sairaalaan, psykiatrian keskukselle, ammatilliseen oppilaitokseen, yhdistyksiin sekä palvelukeskuksiin. Nykyisin palveluja tarjotaan lisäksi työikäisille, senioreille ja turvapaikanhakijoille. Tervetuloa kuulemaan lisää!
seminaarijuliste jpeg

Seminaariohjelma täällä

Ilmoittautumiset torstaihin 14.4. mennessä tämän linkin kautta

 

Lisätietoja:

Eeva Mäkinen
projektijohtaja
Takuulla-hankkeet ja Hyvinvointivoimala
puh. 045 136 0202
eeva.makinen@kuopionkonservatorio.fi

Tanja Väisänen

tuottaja
puh. 044 727 9298
tanja.vaisanen@kuopionkonservatorio.fi