Tanssiopinnot

Hakeminen tanssiopintoihin | Lukukausimaksut  | Lukuvuoden aikataulu  | Oppilaiden lomakkeet 

Koko opetustarjonta 2017-18 | Opetuspaikat ja opettajat | Tapahtumat | Sivuaineet | Jatkoilmoittautuminen

 

 

Kuopion konservatorion tanssikoulussa on mahdollista harrastaa tanssia taaperosta aikuisiälle saakka. Tanssiharrastuksen kautta oppilaalle tarjotaan mahdollisuus elinikäiseen ja luovaan tanssisuhteeseen, terveeseen kehonkuvaan ja liikunnalliseen mieleen. Varhaisiän opinnoissa pääaineena on lastentanssi. Perusopinnoissa ja syventävissä opinnoissa oppilas valitsee pääaineekseen baletin tai nykytanssin. Syventäviin opintoihin sitoutuva oppilas saa eväitä myös mahdollisia ammattiopintoja varten. Avoimen konservatorion aikuisryhmissä voi harrastaa balettia, nykytanssia ja jazztanssia.

Tanssikoulun turvallinen ja kannustava oppimisilmapiiri tarjoaa tilaisuuden tutkia tanssin maailmaa jokaisen oppilaan omista lähtökohdista. Tämän mahdollistaa maltillinen ryhmäkoko. Kuopion konservatorion tanssikoulu noudattaa taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa. Tanssikoulun kaikilla opettajilla on joko tanssin ammattikorkeakoulu- tai ylempi korkeakoulututkinto.

IMG_1257