Perusopinnot: Nykytanssi / Baletti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusopintojen aikana oppilas harjoittelee pitkäjänteisesti pääaineelleen ominaista ilmaisua. Oppilaan kanssa harjoitellaan tietoisesti myönteistä ja luontevaa kehosuhdetta. Hän perehtyy tanssin perusliikesanastoon ja totuttelee itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn sekä harjoitus- että esiintymistilanteessa. Oppilas harjoittelee kantamaan vastuuta itsestään ryhmän jäsenenä mm. sitoutumalla säännölliseen treenaamiseen ja läsnäoloon ja kehittää tanssin tuntemustaan tutustumalla tanssiteoksiin ja seuraamalla esityksiä. Tanssin perusopintojen laskennallinen laajuus on 800 tuntia.

Varhaisiän opinnoista siirrytään perusopintoihin noin yhdeksän vuoden iässä, jolloin oppilas valitsee pääaineekseen nykytanssin tai baletin. Nykytanssi pohjaa moderniin tanssiin ja ottaa vaikutteita monesta eri tanssitekniikasta ja tyylistä. Oman mausteensa nykytanssiin tuo jokaisen opettajan ainutlaatuinen lähestymistapa. Nykytanssille ominaista on monipuolinen kehon- ja lattiankäyttö, improvisaatio sekä luova lähestymistapa liikkeeseen. Balettitunneilla opiskellaan klassisen baletin perinnettä ja estetiikkaa nykyaikaista anatomista tietämystä hyödyntäen. Balettitunti sisältää tankosarjoja, keskilattiaharjoituksia, hyppyjä, piruetteja, tanssisarjoja sekä keskitasosta lähtien varvastossutyöskentelyä.

Opetusta on alkutasolla 2-3 kertaa viikossa. Keski- ja jatkotasolla pääaineen opetusta on kahdesti viikossa, lisäksi lukukausimaksuun sisältyy myös yhden sivuaineen opinnot. Sivuaine määräytyy tason mukaan. Treenikertoja on silloin vähintään kolme kertaa viikossa. Halutessaan oppilas voi opiskella pääaineena sekä balettia että nykytanssia, jolloin oppilas sitoutuu treenaamaan 4-5 kertaa viikossa.

Kuopion konservatorion tanssikoulussa kaikki oppilaat opiskelevat koreografian perusteita aluksi pääaineen yhteydessä ja jatkotasolla erillisellä kurssilla. Oppilaat saavat esittää omia teoksiaan jo käsitteeksi muodostuneessa ”Omat tanssit”-illassa, joka järjestetään vuosittain syyslukukauden loppupuolella. Kaikki oppilaat esiintyvät vuosittain myös kevätnäytöksessä. Pyrimme järjestämään myös muita isompia ja pienempiä esiintymistilaisuuksia.

Alkutason tunteja on sekä keskustassa että Saaristokaupungissa/Petosella. Keski- ja jatkotason opetusta on vain keskustassa.

Perusopintojen rakenne

Alkutaso: Pääaineen opetusta kahdesti viikossa 60 +60 minuuttia, musiikkitaito 1

 

 

 

 

 

 

Keskitaso: Pääaineen opetusta kahdesti viikossa 60 + 75 minuuttia, akrobatia, tanssin oheisharjoittelu
Jatkotaso: Pääaineen opetusta kahdesti viikossa 75 +90 minuuttia, improvisaatio, koreografia, tanssitieto sekä oppilaan valinnan mukaan yksi tanssitekninen aine (nykytanssi, baletti tai jazztanssi)

Kuopio Tanssii ja Soi 2015

Arviointi ja todistukset

Oppilas saa suullista palautetta edistymisestään omalta opettajaltaan jokaisella tanssitunnilla. Opintojen aikana järjestetään myös tanssiteknisiä näytetunteja. Näytetunnin arvioi tanssikoulun opettajista koostuva raati. Oppilaan vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan sekä näytetuntia että palautekeskustelua. Perusopintojen päätteeksi oppilas saa todistuksen opinnoistaan.

Perusopintojen jälkeen

Perusopinnot suoritettuaan oppilas voi opettajansa kanssa keskusteltuaan siirtyä tanssin syventäviin opintoihin tai siirtyä Avoimen konservatorion puolelle.

IMG_1262