Perusopinnot: Nykytanssi / Baletti

 

 

Tanssin perusopintoihin voidaan siirtyä suoraan tanssin varhaisiän opinnoista tai ilmoittautua/hakea tanssin perusopetuksen hakuaikana. Perusopintojen aloittavat ovat iältään yleensä 8-9 -vuotiaita, mutta harrastamisen voi tietysti aloittaa vanhempanakin.

Tanssin perusopintojen laskennallinen laajuus on 800 tuntia. Oppilas valitsee pääaineekseen baletin tai nykytanssin. Mahdollista on myös ottaa kaksi pääainetta. Nykytanssi ottaa vaikutteita monesta eri tanssitekniikasta ja tyylistä. Oman mausteensa nykytanssiin tuo jokaisen opettajan ainutlaatuinen lähestymistapa. Nykytanssille ominaista on monipuolinen kehon- ja lattiankäyttö, improvisaatio sekä luova lähestymistapa liikkeeseen. Balettitunneilla opiskellaan klassisen baletin perinnettä ja estetiikkaa. Balettitunti sisältää tankosarjoja, keskilattiaharjoituksia, hyppyjä, piruetteja, tanssisarjoja sekä opintojen edetessä myös kärkitossutyöskentelyä.

Pääaineen opetuksen lisäksi opintoihin kuuluu sivuaineita keskitasosta alkaen. Kaikki oppilaat opiskelevat koreografian perusteita aluksi pääaineen yhteydessä ja syventäviin valmentavalla tasolla erillisellä kurssilla. Oppilaat saavat esittää omia teoksiaan mm. ”Omat tanssit”-illassa ja kaikki oppilaat esiintyvät vuosittain myös kevätnäytöksessä. Lisäksi pyrimme järjestämään muita isompia ja pienempiä esiintymistilaisuuksia.

Tanssin perusopetuksen ryhmiä on Kuopiossa keskustassa, Petosella ja Lehtoniemessä sekä Nilsiässä ja Juankoskella.

 

Perusopintojen rakenne

Alkutaso: Pääaineen opetusta kahdesti viikossa 60 + 60 minuuttia

Keskitaso: Pääaineen opetusta kahdesti viikossa 60 + 60 minuuttia + yksi sivuaine

Sivuaine 1: Akrobatia

Sivuaine 2: Tanssin oheisharjoittelu 1

Jatkotaso: Pääaineen opetusta kahdesti viikossa 75 + 75 minuuttia + yksi sivuaine

Sivuaine 1: Improvisaatio

Sivuaine 2: Oppilaan valinnan mukaan vähintään toinen seuraavista jazztanssi tai tanssin oheisharjoittelu 2

Syventäviin valmentava taso: Pääaineen opetusta kahdesti viikossa 75 + 75 minuuttia + yksi sivuaine

Sivuaine 1: Koreografia

Lisäksi suositellaan vähintään toista seuraavista tanssin oheisharjoittelu 2 tai jazztanssi

Tällä tasolla on myös mahdollisuus osallistua syventävien mestarikursseille sekä esiintyvään ryhmään

 

Arviointi tanssin perusopinnoissa

Oppilas saa suullista palautetta omalta opettajaltaan jokaisella tanssitunnilla. Oppilaita kannustetaan myös realistiseen itsearviointiin. Opintojen aikana järjestetään näytetunteja, joita arvioi tanssikoulun opettajista koostuva lautakunta. Oppilaan vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan sekä näytetuntia että palautekeskustelua. Syventäviin valmentavan tason päätteeksi käydään loppuarviointikeskustelu oman opettajan kanssa. Perusopintojen päätteeksi oppilas saa todistuksen opinnoistaan.

Perusopinnot suoritettuaan oppilas voi siirtyä tanssin syventäviin opintoihin tai Avoimen konservatorion ryhmiin.