Perusopinnot: Nykytanssi / Baletti

Perusopintojen aikana oppilas harjoittelee pitkäjänteisesti pääaineelleen ominaista ilmaisua. Opetuskertoja on 2-3 viikossa. Oppilaan kanssa harjoitellaan tietoisesti myönteistä ja luontevaa kehosuhdetta. Hän perehtyy tanssin perusliikesanastoon ja totuttelee itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn sekä harjoitus- että esiintymistilanteessa. Oppilas harjoittelee kantamaan vastuuta itsestään ryhmän jäsenenä mm. sitoutumalla säännölliseen treenaamiseen ja läsnäoloon ja kehittää tanssin tuntemustaan tutustumalla tanssiteoksiin ja seuraamalla esityksiä.

Varhaisiän opinnoista siirrytään perusopintoihin noin yhdeksän vuoden iässä, jolloin oppilas valitsee pääaineekseen nykytanssin tai baletin. Uusi oppilas voi hakea myös suoraan perusopintoihin, jolloin opettaja määrittelee oppilaan aloitusryhmän. Opetusta on alkeis- ja keskitasolla kaksi kertaa viikossa. Jatkotasollakin pääaineen opetusta on kahdesti viikossa, lisäksi lukukausimaksuun sisältyy myös yhden sivuaineen opinnot. Sivuaineena on balettilaiselle nykytanssi ja nykytanssilaiselle baletti. Sivuaine ei vielä tässä vaiheessa ole pakollinen, mutta sitä suositellaan lämpimästi etenkin, jos aikeissa on jatkaa syventäviin opintoihin. Halutessaan oppilas voi opiskella pääaineena sekä balettia että nykytanssia, jolloin oppitunteja on alkeista lähtien neljä viikossa.

Nykytanssi pohjaa moderniin tanssiin ja ottaa vaikutteita monesta eri tanssitekniikasta ja tyylistä. Oman mausteensa nykytanssiin tuo jokaisen opettajan ainutlaatuinen lähestymistapa. Nykytanssille ominaista on monipuolinen kehon- ja lattiankäyttö, improvisaatio sekä luova lähestymistapa liikkeeseen.
Baletissa opiskellaan klassisen baletin perinnettä ja estetiikkaa nykyaikaista anatomista tietämystä hyödyntäen. Balettitunti sisältää tankosarjoja, keskilattiaharjoituksia, hyppyjä, piruetteja, tanssisarjoja sekä tytöillä varvastossutyöskentelyä.

Alkeistason tunteja on sekä keskustassa että Saaristokaupungissa/Petosella. Keski- ja jatkotason opetusta on vain keskustassa.

Perusopintojen rakenne

Alkeistaso: Pääaineen opetusta kahdesti viikossa 60 +60 minuuttia
Keskitaso: Pääaineen opetusta kahdesti viikossa 60 + 75 minuuttia (+valinnainen sivuaine)
Jatkotaso: Pääaineen opetusta kahdesti viikossa 75 +90 minuuttia sekä sivuaine 90 minuuttia

Kuopio Tanssii ja Soi 2015

Arviointi ja todistukset

Oppilas saa suullista palautetta edistymisestään jokaisella tanssitunnilla. Keski- ja jatkotasolla oppilas osallistuu näytetuntiin, johon kuuluu ennakkoon valmistettu tekniikkaosuus ja improvisaatiotehtävä. Oppilaan vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan näytetuntia. Arvioinnin suorittaa tanssikoulun opettajista koostuva raati, jossa on oma opettaja ja kaksi muuta opettajaa. Perusopintojen päätteeksi oppilas saa todistuksen opinnoistaan.

Perusopintojen jälkeen

Perusopinnot suoritettuaan oppilas voi opettajansa kanssa keskusteltuaan siirtyä tanssin syventäviin opintoihin tai siirtyä Avoimen konservatorion puolelle.

IMG_1262