Syventävät opinnot: Nykytanssi / baletti

Syventävien opintojen tavoitteena on syventää omassa pääaineessa perusopintojen aikana hankittuja taitoja ja tietoja, laajentaa tanssillista osaamista sivuaineiden ja valinnaisaineiden avulla, ja näin hankkia tarvittavia tietoja ja taitoja myös mahdollisia tanssin ammattiopintoja varten. Tanssitekniikan haasteellisuus kasvaa ja opinnot vaativat sitoutumista pitkäjänteiseen työskentelyyn. Tarkoituksenmukainen eteneminen syventävissä opinnoissa edellyttää aktiivista osallistumista sekä pääaineen että yhden tai useamman sivuaineen opetukseen. Oppilaalta edellytetään itsenäisesti tehtyä peruskuntoharjoittelua, liikkuvuusharjoittelua ja kehonhuoltoa.

Pääaineen (baletti tai nykytanssi) opetusta on kahdesti viikossa. Pakollinen sivuaine on pääaineesta riippuen nykytanssi tai baletti ja se sisältyy lukukausimaksuun. Ammattiopintoihin tähtäävää oppilasta kehotetaan valitsemaan myös muita sivuaineita, kuten esimerkiksi jazztanssia ja oheisharjoittelua. Tunneilla perehdytään myös koreografian tekoon ja oppilailla on vuosittain tilaisuus esittää teoksiaan oppilaitoksen ”Omat tanssit”-katselmuksessa.

Valinnaisaineet toteutetaan pääsääntöisesti tiiviskursseina.

Pääaineen opetus kahdesti viikossa + 1-3 sivuaine(tta) + valinnaisaineet:

90+90+90(+90+60)+valinnaisaineet tiiviskursseina.

Arviointi ja todistukset

Syventävät opinnot kestävät noin neljä vuotta. Opettaja antaa henkilökohtaista suullista palautetta opetustilanteissa, lisäksi oppilaan kanssa käydään vuosittain henkilökohtainen arviointikeskustelu. Oppilaan itsearviointikykyä pyritään kehittämään entisestään. Opintojen puolivälissä oppilas osallistuu näytetunnille (Näytetunti III), josta hän saa henkilökohtaisen palautteen. Syventävien opintojen lopuksi oppilas tekee tanssitekniikan päättösuorituksen, joka koostuu tanssiteknisestä osuudesta ja improvisaatiosta, kuten näytetunnitkin. Päättösuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/uusittava.

Tanssin syventävien opintojen lopussa oppilas tekee päättötyön, joka Kuopion konservatorion tanssikoulussa on soolokoreografia. Oppilas pitää työpäiväkirjaa koreografisesta prosessistaan. Tanssialan ammattilaisista koostuva raati arvioi soolon asteikolla 1-5. Syventävien opintojen lopuksi oppilas saa todistuksen tanssin laajan oppimäärän suorittamisesta.

Metallibaletti tanssija ja juomapullo