Syventävät opinnot

Syventävien opintojen laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Oppilaan tulee valita pääaineekseen baletti tai nykytanssi. Mahdollista on myös ottaa kaksi pääainetta.

Oppilaan valinnat perustuvat yksilöllisiin opintojen painotuksiin ja oppilaan omiin mielenkiinnon kohteisiin. Oppilaan valinnoista riippuen opintojen toteutunut tuntimäärä voi vaihdella yksilöllisesti.

Syventävissä opinnoissa tanssitekniikan haasteellisuus kasvaa ja opinnot vaativat sitoutumista pitkäjänteiseen työskentelyyn. Syventävät opinnot antavat myös valmiuksia mahdollisia tanssin ammattiopintoja varten.

 

Syventävien opintojen rakenne

Pääaineen opetusta kahdesti viikossa 90 + 90 minuuttia

Pakolliset sivuaineet: tanssintuntemus, tanssin oheisharjoittelu 2/3

Lisäksi oppilaan tulee tehdä vähintään 130h valinnaisia opintoja sivuaineista ja/tai mestarikursseista

Valinnaiset sivuaineet: jazztanssi, oheisharjoittelu 3, mestarikurssit, esiintyvä ryhmä

Opintojen aikana oppilas tekee opettajan ohjauksessa lopputyön.

 

Arviointi tanssin syventävissä opinnoissa

Syventävissä opinnoissa arvioinnin tarkoituksena on tukea ja suunnata oppilaan tanssiopintoja ottaen huomioon oppilaan opinnoilleen ja lopputyölle asettamat tavoitteet. Kaikki arviointi ja palaute annetaan myönteisessä, tulevaisuuteen suuntaavassa ja opiskelua motivoivassa hengessä. Syventävien opintojen aikana ja lopputyön toteutuksessa hyödynnetään itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin tarjoamia mahdollisuuksia.  Lopputyön arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan lopputyölleen asettamat tavoitteet.

Opintojen päätteeksi oppilas saa todistuksen tanssin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta.