Syventävät opinnot: Nykytanssi / baletti

Syventävien opintojen tarkoituksena on tanssiopintojen painottaminen oppilaan valitsemalla tavalla. Pääaineen opetusta on edelleen kahdesti viikossa ja lisäksi tulevat pääainetta tukevat oppiaineet. Tanssitekniikan haasteellisuus kasvaa ja opinnot vaativat sitoutumista pitkäjänteiseen työskentelyyn. Syventävät opinnot antavat myös valmiuksia mahdollisia tanssin ammattiopintoja varten.

Syventävien opintojen laskennallinen kesto on noin 500 tuntia. Oppilaan tulee valita pääaineekseen baletti tai nykytanssi. Mahdollista on myös ottaa kaksi pääainetta. Kaikille kuuluu vähintään yksi kurssi musiikin ja tanssin historiaa sekä vähintään yksi vuosi tanssin oheisharjoittelua. Lisäksi oppilaan tulee tehdä vähintään 120h valinnaisia opintoja. Valinnaisten opintojen kurssitarjottimen sisältö voi vaihdella vuosittain. Valinnaiset opinnot voivat olla koko vuoden kestäviä ns. viikkotunteja tai lyhyempiä opintojaksoja. Oppilaan valinnat perustuvat yksilöllisiin opintojen painotuksiin ja oppilaan omiin mielenkiinnon kohteisiin. Oppilaan valinnoista riippuen opintojen toteutunut tuntimäärä voi vaihdella yksilöllisesti. Opintojen päätteeksi oppilas tekee opettajan ohjauksessa lopputyön.

Arviointi tanssin syventävissä opinnoissa

Syventävissä opinnoissa arvioinnin tarkoituksena on tukea ja suunnata oppilaan tanssiopintoja ottaen huomioon oppilaan opinnoilleen ja lopputyölle asettamat tavoitteet. Kaikki arviointi ja palaute annetaan myönteisessä, tulevaisuuteen suuntaavassa ja opiskelua motivoivassa hengessä. Syventävien opintojen aikana ja lopputyön toteutuksessa hyödynnetään itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin tarjoamia mahdollisuuksia.  Lopputyön arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan lopputyölleen asettamat tavoitteet.

Opintojen päätteeksi oppilas saa todistuksen tanssin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta.