Varhaisiän opinnot: Lastentanssi ja valmentava opetus

Varhaisiän opinnoissa korostuvat kokemuksellisuus ja ryhmässä toimiminen. Maltilliset ryhmäkoot (10-14 lasta) mahdollistavat oppilaan yksilöllisen kohtaamisen. Perusliikunnan ja leikin avulla oppilaan itsetunto ja myönteinen minäkuva sekä liikunnallisuus ja karkeamotoriset taidot kehittyvät. Oppilas tutustuu luontevaan esillä olemiseen ja harjoittelee esiintymistä ryhmän jäsenenä. Varhaisiän opinnot luovat pohjaa myöhempää tanssinopiskeluaan varten.

Varhaisiän opintoja järjestetään Kuopiossa keskustassa, Jynkässä, Petosella ja Saaristokaupungissa sekä Nilsiän ja Juankosken toimipisteissä. Tunteja on tarjolla maanantaista lauantaihin aamupäivisin sekä iltaisin.

 

Lastentanssi

2-3-vuotiaat yhdessä oman aikuisen kanssa. Opetusta 45 minuuttia kerran viikossa.

4-6-vuotiaat ikäryhmittäin. Opetusta 45 minuuttia kerran viikossa.

 

Valmentava opetus

7-8-vuotiaat, opetusta 60 minuuttia kerran viikossa.

Varhaisiän opintojen viimeisinä vuosina tanssin valmentavissa opinnoissa oppilas tutustuu sekä nykytanssiin että balettiin monipuolisen perusliikkumisen ohella. Valmentavista opinnoista siirrytään noin yhdeksän vuotiaana tanssin perusopetukseen, jolloin oppilas valitsee pääaineekseen baletin tai nykytanssin.

 

Hakeminen

Hakuaika 3. – 12.8.2020