Siilinjärvi

Musiikin laajan oppimäärän opetus käynnistyi Siilinjärvellä 45 vuotta sitten. Toimipiste käynnistyi samana syksynä 1973 myös Suonenjoella. Näin silloinen Kuopion Musiikkiopisto tarjosi myös maakuntien nuorille mahdollisuuden korkeatasoiseen soitinopiskeluun.

Omat tilat musiikkiopisto sai vuonna 1989. Syksyllä 2014 musiikkiopisto muutti nykyisiin toimitiloihin Innocumiin Isoharjantielle.

Siilinjärven toimipiste on kasvanut suurimmaksi Kuopion konservatorion toimipisteistä sekä oppilas- että viikkotuntimäärältään. Instrumenttiopiskelijoiden määrä on noussut yli sadan. Musiikkileikkikoululaisten määrä on samoin huomattavan suuri, noin 90.

Siilinjärvellä opetettavat soittimet ovat viulu, sello, kitara, huilu, trumpetti, piano ja laulu (klassinen).
Siilinjärvellä annetaan myös rytmimusiikin perusopetusta.  Rytmimusiikin pääsykokeet pidetään Kuopiossa.

 

Yhteystiedot ja opetuspaikat

Kaikki oppilaaksi hakemiseen liittyvä informaatio