Tutustu rytmimusiikin soittimiin

Rytmimusiikki, saksofoni

Saksofoni on 1800-luvun puolivälissä kehitetty soitin, joka luetaan puupuhaltimiin, vaikka se valmistetaankin metallista. Erikokoiset saksofonit muodostavat perheen, jonka jäsenistä alttosaksofoni on tavallisin aloitussoitin. Saksofonin ääni syntyy samaan tapaan kuin klarinetin, ja sen sormitekniikka muistuttaa huilua. Saksofoni on monipuolinen ja laaja-alainen soitin, jolle on käyttöä sinfoniaorkesterissa, puhallinorkesterissa ja erilaisissa yhtyeissä. Saksofonille on 1900-luvulla kirjoitettu paljon myös soolo-ohjelmistoa. Saksofoniin useimmin liitetty musiikinlaji on jazz, jossa se on keskeinen ja korvaamaton soitin. Big bandia tai muuta jazzyhtyettä on vaikea ajatella ilman saksofonia.

Rytmimusiikki, laulu

Ihmisen ääni on maailman vanhin instrumentti; ihmisen uskotaan käyttäneen ääntään laulamiseen jo ennen varsinaisen puheen kehittymistä. Oma ääni ja laulaminen onkin ihmiselle hyvin luonnollinen tapa ilmaista itseään ja ajatuksiaan. Laulaessa ihminen itse on soiva instrumenttinsa ja kehon ja mielen luonnollinen tasapaino näin ollen laulamisen tärkein edellytys. Rytmimusiikkilinjalla laulun opiskelussa keskitytäänkin musiikillisen ilmaisun lisäksi luonnolliseen äänenkäyttötekniikkaan. Laulaja on bändissä usein solistisessa asemassa ja siksi myös esiintymistaidot ja mikrofonitekniikka ovat tärkeitä. Laulajan soitin kulkee aina mukana, joten erillisiä soitinhankintoja ei aluksi tarvita. Bänditoiminnan lisääntyessä suositellaan kuitenkin oman mikrofonin hankkimista. Halvimmillaan laadukkaan mikrofonin saa n. 100 eurolla. Laulunopiskelun voi aloittaa rytmimusiikkilinjalla jo 9-vuotiaana.
 

Rytmimusiikki, sähköbasso

Sähköbasson merkitys rock –musiikin historiassa on suuri ja se syrjäyttikin 1960-
luvulla kontrabasson bändin rytmisenä ja harmonisena kivijalkana. Nykyään sähköbassoa kuulee kaikissa rytmimusiikin tyylilajeissa ja vaikka soitin usein mielletään komppisoittimeksi, soitetaan sähköbassolla myös sooloja. Erilaiset soittotekniikat lisäävät sähköbasson mielenkiintoisuutta sekä soittajalle että kuulijalle. Oman basson ja vahvistimen saa halvimmillaan n.350 eurolla. Sähköbassonsoiton opiskelun voi aloittaa 9 vuotiaana.
 

Rytmimusiikki, sähkökitara

Sähkökitara on nykyään suosituin rytmimusiikissa käytetty instrumentti. Soittimen suosio perustuu mm. sen monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin erilaisissa musiikin tyyleissä. On oikeastaan virheellistä puhua sähkökitarasta yhtenä instrumenttina, koska soittimia on hyvin erilaisia käyttötarkoituksen ja musiikin tyylilajin mukaan. Sähkökitaraa myös soitetaan hyvinkin vaihtelevilla tekniikoilla. Soittamisen alkuun pääsee jo reilun 300 euron sijoituksella kitaraan ja vahvistimeen. Sähkökitaransoiton sopiva aloitusikä on 9-10 vuotta.
 

Piano (rytmimusiikki)

Pianonsoittoa voi opiskella myös rytmimusiikin puolella. Piano ja muut kosketinsoittimet ovat usein keskeisessä roolissa rytmimusiikin eri tyyleissä. Monipuolisuutensa ansiosta pianoa käytetään sekä solistisissa että säestystehtävissä. Laajentamalla osaamista erilaisten sähköisten kosketinsoittimien pariin sointi- ja ilmaisumahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Klassisesta pianonsoiton opiskelusta rytmimusiikin opiskelu poikkeaa lähinnä ohjelmiston ja runsaan yhtyesoiton suhteen. Pianonsoitto aloitetaan useimmiten klassiselta puolelta ja rytmimusiikkiin siirrytään vasta siinä vaiheessa, kun perustaidot ovat hallussa. Pianonsoitto on hyvä aloittaa 7-10 vuoden iässä, mutta myöhemminkin ehtii.