Avoimet työpaikat

Konservatorion apulaisrehtori / Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry

Kuopion konservatoriossa avautuu haettavaksi apulaisrehtorin tehtävä. Haku alkaa 1.3.2019 ja päättyy 22.3.2019 klo 16. Apulaisrehtorin tehtävä on toistaiseksi voimassaoleva, ja työ alkaa 1.8.2019.

Apulaisrehtori toimii osana oppilaitoksen johtoryhmää. Tehtävän painopisteiksi on suunniteltu mm. varhaisiän musiikinopetuksen, tanssikoulun ja avoimen konservatorion johtamisvastuuta. Apulaisrehtorin tehtävänkuva saattaa suunnitellun lisäksi muotoutua myös valittavan henkilön erityisosaamisen ja konservatorion muuttuvien tarpeiden perusteella.

Apulaisrehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Hakijan tulisi varautua 2.-3.4.2019 pidettävään haastatteluun. Tehtävän palkkaus on lähtökohtaisesti Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukainen, mutta hakija voi myös esittää oman palkkatoiveensa.

Lisätietoa apulaisrehtorin tehtävästä, hakuedellytyksistä ja hakemisesta löydät TE-palveluiden sivulta.

Konservatorion lehtori, Pasuunansoitto / Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry

Kuopion konservatoriossa avautuu haettavaksi pasuunansoiton lehtorin toimi. Haku alkaa 1.3.2019 ja päättyy 22.3.2019 klo 16. Pasuunansoiton lehtorin toimi on toistaiseksi voimassaoleva, ja työ alkaa 1.8.2019. Myös muiden vaskisoittimien opetustaito on hakijalle eduksi. Tehtäviin voi sisältyä myös ammatillista koulutusta.

Pasuunansoiton lehtorin kelpoisuusvaatimus on asetuksen 986/1998 13§ mukainen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus. Toivomme tehtävään valittavalta ylempää korkeakoulututkintoa. Hakijan tulisi varautua 2.-3.4.2019 pidettävän haastattelun yhteydessä myös pienimuotoiseen opetusnäytteeseen ja koesoittoon.

Lisätietoa pasuunansoiton lehtorin toimesta, hakuedellytyksistä, palkkauksesta ja hakemisesta löydät TE-palveluiden sivulta.