Valmentavista perusopetukseen suosituslomake

Lausunto osaksi oppilasvalintaa. Opettajan kirjallinen arvio hakijan edellytyksistä jatkaa opintoja perusopetuksessa. Kirjoita arviointi lyhyesti lautakuntaa ajatellen. Muista lopuksi lähettää lomake klikkaamalla ”Submit”-painiketta.